Teismai

LAT išnagrinėta byla dėl atleidimo iš darbo, kurioje buvo sprendžiamas diskriminacijos fakto įrodinėjimo klausimas

Spalio 3 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo bylą pagal E. N. (ieškovo) ieškinį tarptautinių krovinių gabenimo įmonei (atsakovei) dėl jo atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu. Byloje buvo sprendžiama dėl įrodinėjimo pareigos paskirstymo nustatant seksualinio priekabiavimo (priekabiavimo dėl lyties) faktą. Šioje byloje E. N. ginčijo jo atleidimo iš darbo tuo pagrindu, jog jis neišlaikė išbandymo, teisėtumą, o darbdavė grindė darbo sutarties nutraukimą šio darbuotojo seksualinio priekabiavimo (priekabiavimo dėl lyties) prie kitos darbuotojos faktu. Pastaroji darbuotoja nebuvo kreipusis į teismą ar kitą kompetentingą instituciją dėl seksualinio priekabiavimo.

Atsakovė byloje teigė, kad jos nurodytas ieškovo seksualinio priekabiavimo (priekabiavimo dėl lyties) faktas yra preziumuojamas, taigi laikomas nustatytu, todėl ji šio fakto buvimo neprivalo įrodinėti.

Teisėjų kolegija nurodė, jog prezumpcija, kad tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos faktas buvo, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinta turint tikslą palengvinti dėl diskriminacijos besiskundžiančio asmens įrodinėjimo pareigą, kadangi įrodyti diskriminacijos faktą praktiškai gali būti sunku. Šioje byloje nebuvo nagrinėjama fizinių asmenų skundų ir pareiškimų, taip pat asmenų ginčų dėl diskriminacijos lyties pagrindu. Byloje nagrinėjamas ginčas pagal savo pobūdį kvalifikuotinas kaip darbo ginčas dėl šalių sudarytos darbo sutarties nutraukimo teisėtumo. Atsakovė byloje veikia ne įstatymų nustatyta tvarka atstovaudama asmeniui, manančiam, kad jis patyrė seksualinį priekabiavimą (priekabiavimą dėl lyties), o kaip savarankiškas teisinių santykių subjektas.

Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju neegzistuoja Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnyje nustatytos fakto pripažinimo preziumuojamu sąlygos, ir konstatavo, jog atsakovės nurodyta aplinkybė dėl ieškovo seksualinio priekabiavimo (priekabiavimo dėl lyties) nėra preziumuojama pagal įstatymą, o yra įrodinėtina pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę – įrodinėti privalo tas, kas teigia.

Teisėjų kolegija apeliacinės instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą, tik pažymėjo, kad jo motyvų dalis dėl diskriminacijos fakto, kuris byloje nenustatytas, turinio vertinimo balansuoja ties (ne)korektiškumo riba.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo informacija

Back to top button