Institucijos

Europos duomenų apsaugos valdyba sukūrė Duomenų apsaugos gidą, kuris padės geriau suprasti ir taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą

Europos duomenų apsaugos valdyba (EDAV) sukūrė Duomenų apsaugos gidą, kuris smulkiojo verslo atstovams ir visoms kitoms organizacijoms padės geriau suprasti ir labiau atitikti asmens duomenų apsaugos reikalavimus. Taip siekiama didinti informuotumą apie Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) ir teikti organizacijoms pagalbą ir praktinę informaciją apie BDAR taikymą lengvai suprantamu formatu.

Duomenų apsaugos gidas yra speciali rubrika EDAV svetainėje, laisvai pasiekiama visiems interneto vartotojams. Šis įrankis sukurtas pritaikius EDAV ir nacionalinių priežiūros institucijų 5 metų BDAR taikymo patirtį. Gidas apima įvairius BDAR aspektus, kaip antai, duomenų apsaugos pagrindai, duomenų subjektų teisės, duomenų saugumas, duomenų saugumo pažeidimai, duomenų apsaugos pareigūnai, atitiktis BDAR reikalavimams ir kt.

Gide pateikiami vaizdo įrašai, infografikai, interaktyvios struktūrinės schemos ir kita praktinė medžiaga, skirta padėti organizacijoms praktiškai įgyvendinti asmens duomenų apsaugą. Gide, be kita ko, pateikiama ir naudingos medžiagos, kurią parengė nacionalinės duomenų apsaugos institucijos, apžvalga.

Šiuo metu gidas parengtas anglų kalba, o ateityje bus skelbiamas ir kitomis ES kalbomis. Gidą galite rasti čia

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija

Back to top button