Antstoliai

Lietuvos antstolių rūmų veiklos 20-metis įprasmintas išskirtiniais darbais

Balandžio 26 d. antstoliai simboliškai paminėjo Lietuvos antstolių rūmų veiklos 20-metį ir suformavo antstolių savivaldos institucijas 2023-2026 m. kadencijai.

XXIV antstolių susirinkime Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininku išrinktas Vilniaus antstolis Irmantas Gaidelis, pastaruosius ketverius metus vadovavęs Antstolių garbės teismui. Jis pakeitė antstolę Ingą Karalienę, kuri vadovavo antstolių profesinei asociacijai didžiąją dalį jos gyvavimo laiko – daugiau kaip 14 metų. Naujos sudėties prezidiume taip pat dirbs antstoliai Rima Adomaitienė (Radviliškis), Rima Gražienė (Kaunas), Laurynas Lukšys (Marijampolė) bei Jonas Petrikas (Klaipėda).

Antstolių garbės teismo nariais išrinkti antstoliai Artūras Auglys (Marijampolė), Neringa Bacevičienė (Kaunas), Vitalis Milevičius (Vilnius), Brigita Tamkevičienė (Klaipėda), Sonata Vaicekauskienė (Kaunas) bei du visuomenės atstovai – dr.  Dovilė Pūraitė-Andrikienė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros asistentė ir Mykolas Kirkutis, Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos dėstytojas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo padėjėjas.

Antstolius pasveikino teisingumo viceministrė Gabija Grigaitė-Daugirdė ir akademikas prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius. Kaip pažymėjo viceministrė, ne tik efektyvus bendradarbiavimas, bet ir pasitikėjimas antstolių savivalda leidžia Teisingumo ministerijai suteikti Antstolių rūmams, kaip antstolių savivaldos institucijai, daugiau įgaliojimų ir patikėti vis platesnes administracines funkcijas. Akad. prof. habil. dr. V. Nekrošius naujiems antstolių savivaldos institucijų nariams palinkėjo kantrybės bendradarbiaujant su sprendimų priėmėjais ir supažindinant juos su priverstinio sprendimų išieškojimo sistemos veikla.

Lietuvos antstolių rūmų veiklos 20-metis įprasmintas dviem išskirtiniais kūriniais. Vienas jų papildys teisinės lentynas, kitas papuošė Lietuvos antstolių rūmų interjerą.

1000 egzempliorių tiražu išleistas komentaras skirtas teismų praktikos ir teisės doktrinos darbams, susijusiems su priverstinio vykdymo procesu, apibendrinti ir susisteminti. Leidinio autoriai – prof. E. Tamošiūnienė,  prof. V. Višinskis, Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo nariai, antstoliai I. Karalienė, S. Kastanauskienė, V. Milevičius, L. Lukšys, S. Vaicekauskienė ir Lietuvos antstolių rūmų valdytoja D. Satkauskienė. Recenzentai – akademikas prof. habil. dr. V. Nekrošius ir dr. Ž. Terebeiza.

Back to top button