Institucijos

Europos Parlamentas įspėja: Vengrija nebėra visiškai demokratiška šalis

Ketvirtadienį europarlamentarai pasmerkė Vengrijos vyriausybės nuolatines ir tyčines pastangas paminti ES vertybes ir paragino priimti sprendimus pagal ES sutarties 7-ąjį straipsnį.

ES neveiklumas prisidėjo prie „hibridinio rinkimų autokratijos režimo“ Vengrijoje susiformavimo, o šalyje trūksta pagarbos demokratinėms vertybėms, pažymima ketvirtadienį priimtoje Europos Parlamento (EP) rezoliucijoje (433 balsai už, 123 prieš, 28 susilaikė). Joje apžvelgiamas 2018 m. EP inicijuotas teisės viršenybės padėties Vengrijoje vertinimas 12-oje sričių ir atkreipiamas dėmesys į demokratijos ir pagrindinių teisių Vengrijoje padėties blogėjimą. EP narius ypač neramina Vengrijos konstitucinės ir rinkimų sistemų veikimas, teismų nepriklausomumas, kova su korupcija ir interesų konfliktų prevencija, akademinė ir religinė laisvė bei pažeidžiamų grupių teisės.

Europarlamentarai smerkia ES Tarybos negebėjimą imtis veiksmų, siekiant užkirsti demokratijos nuosmukį. Jie atkreipia dėmesį, kad remiantis ES sutarties 7 straipsniu, ES Tarybai nebūtinas vieningumas tam, kad pripažintų, jog esama aiškaus pavojaus, kad Vengrija šiurkščiai pažeidžia pagrindines Sąjungos vertybes ir pateikti rekomendacijas padėčiai ištaisyti. EP nariai įspėja, kad bet koks tolesnis sprendimo pagal ES sutarties 7 straipsnį atidėliojimas ES Taryboje reikštų teisės viršenybės pažeidimą.

Europarlamentarai ragina Europos Komisiją naudoti visas turimas priemones ES vertybėms Vengrijoje apsaugoti: taikyti teisės viršenybės mechanizmąneskirti Vengrijai ekonomikos gaivinimo lėšų iki tol, kol ji nepradės įgyvendinti ES rekomendacijų ir teismų spendimų bei užšaldyti lėšas tiems sanglaudos projektams, kuriais švaistomos ES lėšos.

EP pranešėja Gwendoline Delbos-Corfield (Žalieji, Prancūzija) pažymėjo: „rezoliucijos išvados aiškios ir neatšaukiamos – Vengrija nebėra demokratija. Atsižvelgiant į tai, kad Vengrijoje teisės viršenybės padėtis sparčiai blogėja, Europos Parlamentas negalėjo toliau delsti su šia išvada. Tam pritarė didelė dauguma europarlamentarų, kurie perprato „Fidesz“ partijos autokratinę strategiją. Tai turi tapti pavojaus signalu ES Tarybai ir Europos Komisijai.“

Europos Parlamento informacija

Back to top button