Institucijos

Viešieji pirkimai: kaip nupirkti, kai situacija keičiasi taip sparčiai?

Pastaraisiais metais rinka, ypač statybų sektoriuje, susidūrė su sunkumais, tiek dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, tiek vykdant jau sudarytas viešojo pirkimo sutartis.

Dar prieš du metus prasidėjusi pasaulinė pandemija sąlygojo žymius tiekimo grandinės sutrikimus. Pasikeitusi padėtis turėjo įtakos tiek sutarties vykdymo vėlavimams, tiek reikšmingiems bei nenumatytiems kainų pokyčiams. Tuo tarpu žinia, kad viešojo pirkimo sutartis pagal viešųjų pirkimų reguliavimą galima keisti išimtiniais įstatyme įtvirtintais atvejais (Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str.).

2022 m. vasario 24 d. Rusijos federacijos pradėtas karas prieš Ukrainos Respubliką be visų kitų itin skaudžių pasekmių neabejotinai taip pat turės įtakos ir ekonominei situacijai.

Rinka jau dabar pajuto ne tik dar didesnį statybinių medžiagų, energijos išteklių ir kitų resursų kainų šuolį, bet taip pat ir reikšmingas problemas tiekimo grandinėje, t. y. susiduriama su logistinėmis problemomis, užsakytų medžiagų vėlavimais ir kt. Atitinkamai, tiekėjui, siekiančiam dalyvauti, pavyzdžiui, statybos darbų viešajame pirkime, jau dabar sunku įsivertinti ir apskaičiuoti pasiūlymo kainą, ypač turint omenyje tai, kad viešojo pirkimo procedūros neretai užtrunka. Ypatingai didelė rizika dalyvauti viešajame pirkime, kurio pagrindu bus sudaroma ilgesnės trukmės viešojo pirkimo sutartis, kadangi šiuo metu yra sudėtinga prognozuoti sekančius kainų šuolius, taip pat valdyti susijusias tiekimo grandinės sutrikimo rizikas.

Atsižvelgiant į susidariusią bei nuolat besikeičiančią situaciją, natūraliai kyla klausimas, kaip paskatinti tiekėjus drąsiai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose šiuo metu? Ką savo ruožtu gali padaryti pirkėjas, kad jau pirmajame etape būtų suvaldytos arba minimizuotos pirmiau nurodytos rizikos? Kaip pirkėjui įsigyti tai, ko jam būtinai reikia, kai situacija yra neaiški ir keičiasi taip sparčiai?

Keletas praktinių patarimų

Pirma, įsivertinkite situaciją bei reikiamą pirkimo objektą, jo svarbą bei skubą. Galbūt šiuo konkrečiu atveju pirkimą galima įvykdyti skubiai, pavyzdžiui, neskelbiamų derybų būdu (Viešųjų pirkimų įstatymo 71 str. 1 d. 3 p.)? Tokiu būdu būtų suvaldyta rizika dėl užsitęsiančių pirkimo procedūrų, tiekėjui būtų paprasčiau įsivertinti bei pasiūlyti pirkimo objekto kainą, kuri tokiu atveju, tikėtina, ženkliai nepasikeis nuo pasiūlymo pateikimo iki pirkimo sutarties sudarymo ar jos įvykdymo.

Antra, viešojo pirkimo sutarties projekte įtvirtinkite aiškius sutarties vykdymo kontrolės mechanizmus. Tokiu būdu bus įmanoma valdyti sutarties vykdymo sutrikimus, užkirsti kelią galimiems ir iš anksto numatomiems nuostoliams iki jiems atsirandant.

Trečia, viešojo pirkimo sutarties projekte įtvirtinkite aiškias sutarties kainos keitimo / perskaičiavimo sąlygas, kurios dinamiškai atspindėtų kainų pokyčius rinkoje. Kainos keitimą siekite ne tik su statistiniais duomenimis, apsvarstykite kitus objektyvius ir aktualius šaltinius. Tiekėjai bus drąsesni teikti pasiūlymus ir dalyvauti pirkime, žinodami, kad pasikeitus situacijai, kainą taip pat bus galima atitinkamai pakeisti.

Ketvirta, viešojo pirkimo sutarties projekte įtvirtinkite aiškias sutarties termino pratęsimo, stabdymo sąlygas. Išvengsite galimų užprogramuotų ginčų ateityje.

Penkta, nereikalaukite pernelyg ilgo pasiūlymų galiojimo termino bei netaikykite neproporcingai griežtų pasiūlymo galiojimo užtikrinimo sąlygų (atsakingai įvertinkite ir nustatykite proporcingą užtikrinimo sumą). Jei konkrečiu atveju pagal viešųjų pirkimų reguliavimą nėra būtina – kol situacija rinkoje taps aiškesnė bei stabilesnė, nereikalaukite pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

Šešta, kalbėkite su rinka, taip pat su atitinkamos srities specialistais, reaguokite į rinkos pokyčius, naudokitės ir dalinkitės gerąja praktika.

Septinta, būkite aktyvūs, stebėkite ir veikite!

Tuo atveju, jei viešojo pirkimo sutartis buvo sudaryta dar iki pirmiau nurodytų aplinkybių atsiradimo, visų pirma reikėtų įvertinti galiojančias sutarčių nuostatas ir taikyti jose nustatytą kainų perskaičiavimo tvarką. Jei tokios taisyklės nėra įtvirtintos, tokiu atveju pagal Viešųjų pirkimų tarnybos viešai skelbiamas konsultacijas galima svarstyti pakeisti sudarytą sutartį, papildant jos nuostatas dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo arba, esant poreikiui, pakeisti esamą tvarką (pavyzdžiui, pakeičiant perskaičiavimo dažnumą).

Viešojo pirkimo sutarties pakeitimo galimybė dėl nenumatytų aplinkybių kiekvienu atveju vertinama individualiai. Turi būti atsižvelgiama į tai, kokios aplinkybės egzistavo pasiūlymo pateikimo ir (ar) sutarties sudarymo metu, kokios egzistuoja dabar, ar jas buvo įmanoma prognozuoti, ar galima kontroliuoti, ar kainos šuolis yra įprastas, ar jis turi reikšmingą ir tiesioginę įtaką tiekėjo sutarties vykdymui bei kt.

Nors dar iki 2022 m. vasario 24 d. pirkėjai tiekėjų prašymus, pavyzdžiui, pakeisti sutartyse įtvirtintą kainų perskaičiavimo mechanizmą, kuris neatitinka esamos rinkos situacijos, arba pakeisti sutarties vykdymo terminą dėl tiekimo grandinės sutrikimų, vertino gana skeptiškai ir itin formaliai, tikėtina, kad šiuo metu tokie prašymai turėtų būti vertinami lanksčiau, atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nuostatas bei Viešųjų pirkimų tarnybos viešai skelbiamas konsultacijas. Tuo tarpu, jeigu tiekėjui sudarytą viešojo pirkimo sutartį vykdyti tampa nuostolinga ar iš esmės sudėtinga, pirkėjui atsisakius pakeisti sutartį, tiekėjas gali apsvarstyti galimybę stabdyti sutarties vykdymą bei kreiptis į teismą, prašant sutartį pakeisti arba nutraukti teismo tvarka.

Tekstą parengė Žydrūnė Biliūnaitė – Zubavičė, advokatų kontoros COBALT vyresnioji teisininkė

Back to top button