Universitetai

Garbingi svečiai pasveikino VU Teisės fakultetą jubiliejaus proga

Vakar Vilniaus universiteto Teisės fakultetas šventė 380-ąjį jubiliejų. Daugiau nei 1500 šiandien čia besimokančių studentų, 130 dėstytojų ir visos fakulteto bendruomenės iškilmingo išplėstinio Teisės fakulteto tarybos posėdžio metu pasveikinti atvyko garbingi svečiai – Jo Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas, Teisėjų tarybos pirmininkė Sigita Rudėnaitė, LVAT pirmininkas Gintaras Kryževičius, teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska, generalinė prokurorė Nida Grunskienė, VU TF Alumni draugijos pirmininkas Gintautas Bartkus bei kiti svečiai. Video sveikinimus Teisės fakulteto bendruomenei atsiuntė Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, ES Teisingumo Teismo pirmininkas Koen Lenaerts, Europos Žmogaus Teisių Teismo pirmininkas Robert Ragnar Spano. Sveikinimus dėstytojams įrašė ir VU SA Teisės fakultete atstovai.

LR Prezidentas Gitanas Nausėda sveikindamas teisininkus paminėjo smalsumo, atvirumo ir tolerancijos bei stabilumo svarbą teisininkų profesijoje: „Aš savo ruožtu tegaliu išreikšti viltį ir tikėjimą, kad jus sieja noras pažinti, dalytis žiniomis ir kurti. Lietuvos valstybei ir jos žmonėms reikia jūsų visų. Reikia profesionalų, galinčių prisidėti prie darnesnės ir teisingesnės visuomenės kūrimo. Todėl linkiu jums sparčiai įsilieti į gerovinės valstybės kūrimo darbus, kurie demokratinėje valstybėje niekada negali sustoti.“ Visas Prezidento sveikinimo tekstas yra prieinamas čia. 

Vilniaus universiteto rektorius profesorius Rimvydas Petrauskas savo kalboje daug dėmesio skyrė Teisės fakulteto istorijai. Atkreipė dėmesį, kad Nobelio literatūros premijos laureatas Česlovas Milošas irgi buvo baigęs VU Teisės fakultetą. Džiaugėsi fakulteto tarptautiniais ryšiais, ypač ilgamete tarptautine vasaros teisės mokykla, bei jo partneriais Lietuvoje. Kartu rektorius kiek apgailestavo, kad šiais laikais vis dar maža dalis teisės absolventų renkasi valstybės tarnybą. Linkėjo Teisės fakulteto bendruomenei naujo proveržio, žodžiais ir darbais prisidėti prie teisinės valstybės išlaikymo.

Justino Kygos nuotrauka

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen  įraše sakė: „Teisininkai eina vienas iš garbingiausių ir aukščiausių valstybės pareigų, nuolat dalyvauja viešajame gyvenime, prisideda prie saugesnės, pažangesnės valstybės kūrimo, žmonių teisių ir laisvių apsaugos. Tačiau teisininko profesija, kaip ir teisės mokslas, šiuo metu transformuojasi. Vyksta svarbūs pokyčiai, susiję su ketvirtąja pramonės revoliucija ir technologijų plėtra, dirbtinio intelekto integravimu į žmogaus gyvenimą, kurie kelia iššūkių etinėms, politinėms ir teisinėms paradigmoms. Teisės doktrinos atstovai vis dažniau postuluoja platesnę išorinę teisės mokslų integraciją su humanitariniais, socialiniais mokslais ir tiksliaisiais. Teisininkas-amatininkas nesugebės išspręsti tokių sudėtingų kazusų. Šiandien reikia teisininko-filosofo“.

Justino Kygos nuotrauka

„Istorinė 380-ųjų metų perspektyva turi padėti mums pirmiausia pamatyti save, savo vaidmenį chaotiškame pasaulyje. Kas mes, universiteto teisininkai, esame? Viena vertus, esame teisės tarnai. Esame tam tikrų idealų sargyboje – demokratijos, teisės viešpatavimo, žmogaus teisių apsaugos, pliuralizmo. Kita vertus, mūsų pačių vertė turi būti siejama su visos valstybės ir jos visuomenės sėkme – kiek mes ir mūsų absolventai yra pajėgūs realiai užtikrinti teisinės valstybės idealus, kiek jie sugeba padėti priimti sąžiningus ir tvarius sprendimus, nepasiduoti trumpalaikiams ar siauriems interesams“,– prisimindamas teisininkų teises ir pareigas savo kalboje sakė Teisės fakulteto dekanas prof. Tomas Davulis.

Daugelį sveikinimo kalbų galima pasižiūrėti čia. 

Renginio nuotraukų albumas yra prieinamas čia. 

Teisės fakulteto jubiliejaus proga fakultete visą savaitę vyksta nuotoliniai renginiai-diskusijos, kurių metu teisės profesionalai, mokslininkai ir praktikai diskutuoja šiai dienai Lietuvai ir Europai aktualiausiomis teisės temomis. Renginius kasdien galite stebėti VU Teisės fakulteto „Youtube“ paskyroje.

Teisė Pro portale galima skaityti profesoriaus Jevgenij Machovenko straipsnius apie Teisės fakulteto istoriją. 

Back to top button