Institucijos

Priimtas naujas Korupcijos prevencijos įstatymas

Birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė naują Korupcijos prevencijos įstatymą, kuris pakeis prieš beveik 20 metų patvirtintą korupcijos prevencijos reglamentavimą. Naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatymo projektą Seimui pateikė Lietuvos Respublikos Prezidentas. Įstatymo projektas rengtas kartu su Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetu (NSGK). 

Naujasis Korupcijos prevencijos įstatymas turėtų sudaryti galimybes sisteminei, o ne fragmentiškai korupcijos prevencijai šalyje. Esminiai aspektai:

• Numatyta atsakomybė viešojo sektoriaus subjektams rūpintis savo ir sau pavaldžių subjektų korupcijos prevencija.

• Įstatyme įtvirtintos už atsparumą korupcijai atsakingų subjektų teisės, pareigos ir veiklos garantijos.  

• Sudaromos sąlygos pamatuoti ir palyginti viešojo sektoriaus įstaigų atsparumo korupcijai lygį, taip motyvuojant institucijas diegti atsparumo korupcijai priemones sąmoningai ir savanoriškai.

• Skatinamas privataus sektoriaus subjektų įsitraukimas į korupcijai atsparios aplinkos kūrimą. 

Įstatyme numatyta, kad Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo sistemą sudaro korupcijos prevencijos priemonės, antikorupcinio sąmoningumo didinimas, personalo patikimumo užtikrinimas bei kitos veiklos ar priemonės. Taip pat daugiau dėmesio skiriama atsparumo korupcijai lygio nustatymui, korupcijos rizikos valdymo vertinimui ir antikorupcinių elgesio standartų diegimui.

Su naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatymu galite susipažinti čia. Numatyta įstatymo įsigaliojimo data – 2022 m. sausio 1 d.

LR Seimo informacija

Back to top button