InstitucijosTech+Law

EK siūlo patikimą ir saugią skaitmeninę tapatybę visiems europiečiams

Šiandien Europos Komisija (EK) pasiūlė Europos skaitmeninės tapatybės sistemą, kuria galės naudotis visi ES piliečiai, gyventojai ir įmonės. Piliečiai galės įrodyti savo tapatybę ir dalytis elektroniniais dokumentais iš savo europinės skaitmeninės tapatybės piniginės spustelėdami mygtuką savo telefone. Jie turės prieigą prie internetinių paslaugų naudodamiesi visoje Europoje pripažįstama nacionaline skaitmenine atpažintimi, kuri bus pripažįstama visoje Europoje. Labai didelės platformos privalės pripažinti europines skaitmeninės tapatybės pinigines naudotojo prašymu, pavyzdžiui, kad naudotojas įrodytų savo amžių. Naudotojas visada pats spręs, ar naudotis europine skaitmeninės tapatybės pinigine.

Pagal naująjį reglamentą valstybės narės siūlys piliečiams ir įmonėms skaitmenines pinigines, kuriose savo nacionalinę skaitmeninę tapatybę bus galima susieti su kitų asmens požymių (pvz., vairuotojo pažymėjimo, diplomų, banko sąskaitos) įrodymais. Šias pinigines gali teikti valdžios institucijos arba privatūs subjektai, jei jas pripažįsta valstybė narė.

Naudodamiesi naujosiomis europinėmis skaitmeninės tapatybės piniginėmis visi europiečiai galės gauti prieigą prie internetu teikiamų paslaugų neprivalėdami naudotis privačiais asmens tapatybės nustatymo metodais ar be reikalo pateikti savo asmens duomenis. Naudodamiesi šiuo sprendimu jie galės visiškai kontroliuoti duomenis, kuriais dalijasi.

Europos skaitmeninė tapatybė:

  • bus prieinama visiems, kas nori ja naudotis – bet kuris ES pilietis, gyventojas ar įmonė Sąjungoje, pageidaujantys naudotis Europos skaitmenine tapatybe, galės tai daryti;
  • bus tinkama plačiai naudoti – europinės skaitmeninės tapatybės piniginės bus plačiai naudojamos kaip būdas nustatyti naudotojų tapatybę arba įrodyti tam tikrus asmens požymius, kad jie galėtų naudotis viešosiomis ir privačiomis skaitmeninėmis paslaugomis visoje Sąjungoje;
  • naudotojams leis kontroliuoti savo duomenis – europinės skaitmeninės tapatybės piniginės leis žmonėms pasirinkti, kuriais savo tapatybės, duomenų ir pažymėjimų aspektais jie dalijasi su trečiosiomis šalimis, ir sekti tokį dalijimąsi. Naudotojų vykdoma kontrolė užtikrins, kad bus dalijamasi tik ta informacija, kuria reikia dalytis.

Kad pasiūlymas būtų įgyvendintas kuo greičiau, prie jo pridedama rekomendacija. Komisija ragina valstybes nares iki 2022 m. rugsėjo mėn. parengti bendrą priemonių rinkinį ir nedelsiant pradėti būtiną parengiamąjį darbą. Šis priemonių rinkinys turėtų apimti techninę architektūrą, standartus ir geriausios praktikos gaires.

Vykstant teisėkūros procesui, Komisija kartu su valstybėmis narėmis ir privačiuoju sektoriumi nagrinės techninius Europos skaitmeninės tapatybės aspektus. Pagal Skaitmeninės Europos programą Komisija rems Europos skaitmeninės tapatybės sistemos įgyvendinimą, o daugelis valstybių narių e. vyriausybės sprendimų, į kuriuos įtraukta Europos skaitmeninė tapatybė, įgyvendinimo projektus numatė savo nacionaliniuose planuose pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę.

Europos skaitmeninės tapatybės reglamentas

Back to top button