Institucijos

Beveik pusė mokesčių mokėtojų Mokestinių ginčų komisijoje ginasi patys

Mokestinių ginčų komisija informuoja, kad net 45 procentai į Komisiją besikreipiančių asmenų sau atstovauja patys, t. y. nesamdo nei advokatų, nei teisininkų, nei kitų asmenų. Tokią galimybę jiems suteikia supaprastinta ikiteisminių ginčų nagrinėjimo tvarka, leidžianti asmenims savo teises ginti mažiau formalizuotame procese, nesamdant advokato arba pasirenkant savo nuožiūra atstovu bet kokį asmenį. Ši tvarka taip pat leidžia gauti situacijos teisinį vertinimą daug greičiau nei teismuose per 60 dienų (teismuose mokestinių ginčų nagrinėjimas vidutiniškai užtrunka 1, 9 metų). Peržiūrėjus praėjusių metų bylų dalyvius, pastebėta, kad tie mokėtojai, kurie pasirinko dalyvavimą per atstovus, daugiausia rinkosi atstovus iš advokatų kontorų (85 procentai), toliau rikiavosi konsultacinių ar finansų apskaitos įmonių atstovai, giminaičiai ar kiti asmenys. Nepaisant to, kad mokesčių mokėtojai nemaža dalimi save atstovavo patys, tik apie 5 procentus mokėtojų skundų buvo su trūkumais ir buvo paprašyta juos patikslinti.

Peržvelgus pareiškėjų pasiskirstymą pagal Lietuvos miestus ir rajonus, akivaizdu, kad Vilniaus miesto įmonės ir gyventojai yra lyderiai, t. y. sudaro daugiau kaip pusę (apie 60 procentų) ginčus iniciavusių mokesčių mokėtojų (Vilniaus regiono – 65 proc.). Po Vilniaus miesto mokėtojų rikiuojasi pareiškėjai iš Kauno, Klaipėdos miestų bei Trakų ir Vilniaus rajonų (pareiškėjų pasiskirstymo pagal regionus statistika pateikiama pridedamoje diagramoje; asmenų vieta parinkta pagal kvietimuose nurodytą adresą arba įmonės buveinės registravimo vietą). Skundus pateikė mokėtojai iš 23 savivaldybių.

Ginčus inicijavo ne tik Lietuvos, bet ir užsienio asmenys. Praėjusiais metais skundus pateikė 8 užsienio rezidentai (iš Latvijos, Airijos, JAV, Vokietijos, Slovėnijos ir Turkijos), iš jų – gyventojas, kuris nesutiko su pajamų mokesčio apskaičiavimu ir 7 įmonės, kurių ginčai daugiausia susiję su PVM negrąžinimu arba teisės į PVM atskaitą realizavimu.

Iš daugiau kaip pusę visų skundų pateikusių gyventojų apie 65 procentus pareiškėjų sudarė vyrai.

Siekdama padėti Pareiškėjams rengti skundus, Komisija Interneto portale yra patalpinusi skundo formos (šablono) pavyzdį, https://mgk.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/mokestiniu-gincu-nagrinejimas.  Ateityje teisinių įgūdžių neturintiems mokesčių mokėtojams skundą parengti patiems bus dar lengviau, nes Komisija yra iniciavusi iššūkį MITA organizuojamoje „GovTech iššūkių serijoje 3.0“, kurį realizavus, su mokesčių administratoriaus veiksmais nesutinkantiems asmenims bus suteikta pagalba automatiškai formuojant skundą.

Mokestinių ginčų komisijos informacija

Back to top button