Institucijos

Parengta pirmoji Vartotojų teisių apsaugos būklės bei veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje metinė apžvalga

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) parengė pirmąją Vartotojų teisių apsaugos būklės bei veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje metinę apžvalgą (Apžvalga).

Apžvalga parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės rekomendaciją užtikrinti, kad periodiškai būtų vertinamas institucijų, atsakingų už vartotojų teisių apsaugą, veiklos rezultatyvumas ir valdoma informacija, reikalinga politikos vartotojų teisių apsaugos srityje formavimui. Rengiant Apžvalgą vadovautasi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintu Veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje koordinavimo tvarkos aprašu, kuris nustato Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdomą valstybės ir savivaldybių institucijų, įgyvendinančių savo funkcijas vartotojų teisių apsaugos srityje, veiklos bei šių institucijų ir vartotojų asociacijų veiklos organizuojant vartotojų švietimą koordinavimą. Apžvalga siekiama periodiškai vertinti už vartotojų teisių apsaugą atsakingų institucijų veiklos rezultatyvumą, stiprinti institucijų bendradarbiavimą bei gerinti vartotojų teisių apsaugą šalyje.

Apžvalga parengta pagal valstybės institucijų pateiktą informaciją:

  • informaciją apie vartotojų skundus bei prašymus ir nagrinėtus vartojimo ginčus;
  • numatomas bei planuojamas teisėkūros iniciatyvas, susijusias su vartotojų teisių apsauga;
  • priemones ir veiksmus, įtrauktus į planavimo dokumentus, susijusius su vartotojų teisių apsauga;
  • kompetencijos srityje iškilusius probleminius klausimus, susijusius su vartotojų teisių apsauga, ir siūlomus jų sprendimo būdus;
  • pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugos tobulinimo ir kitą vartotojų teisių apsaugai aktualią informaciją;
  • praėjusių metų vykdytą vartotojų švietimo veiklą ir pasiektus rezultatus bei einamaisiais metais vykdomą ir planuojamą vykdyti vartotojų švietimo veiklą;
  • informaciją apie praėjusiais metais vykdytas bei einamaisiais metais planuojamas vykdyti prevencines priemones.

Apžvalgoje akcentuojama, pavyzdžiui, kad laisvalaikio paslaugų srityje daugiausia ginčų kilo dėl neįvykusių kelionių ir negrąžinamų pinigų, taip pat nemažai prašymų gauta dėl atšaukiamų renginių. Dėl koronaviruso infekcijos COVID-19 nuo 2020 m. kovo mėn. buvo stebimas žymus vartotojų prašymų padidėjimas dėl kelionių atsisakymo ir sumokėtų pinigų susigrąžinimo, visame pasaulyje priimant keliautojų srautus apribojančius sprendimus. Vien dėl atšauktų kelionių buvo gauta daugiau nei 1000 vartotojų prašymų. Taip pat gauta prašymų nutraukti paslaugų teikimo sutartį ir susigrąžinti pinigus apgyvendinimo, vežimo paslaugų, sporto ir laisvalaikio pramogų srityse.

2020 m. į VVTAT dėl galimų vartotojų teisių pažeidimų arba informacijos vartotojų teisių apsaugos, ne maisto produktų rinkos priežiūros arba turizmo paslaugų teikėjų priežiūros klausimais kreiptasi 34 914 kartų. VVTAT gavo 9928 vartotojų skundus raštu, iš kurių išnagrinėta ir atsakyta į 8646 vartotojų skundus.

Vartotojų prašymus dėl informacijos suteikimo ir skundus dėl netinkamos kokybės prekių ar paslaugų, įsigytų kitoje nei vartotojo gyvenamosios vietos ES valstybėje narėje, Islandijoje, Norvegijoje ir Jungtinėje Karalystėje nagrinėja Europos vartotojų centrų tinklas ECC-Net (ECC-Net). Europos vartotojų centras Lietuvoje (EVC) per 2020 m. gavo 981 skundą dėl netinkamos kokybės prekių ar paslaugų, įsigytų
kitoje nei vartotojo gyvenamojoje šalyje. Taip pat EVC sulaukė 2600 informacinių paklausimų apie vartotojų teises ES (kai pardavėjas/paslaugų teikėjas registruotas kitoje ES šalyje, Norvegijoje, Islandijoje.

Su parengta apžvalga galite susipažinti ČIA .

VVTAT informacija

Back to top button