Institucijos

Konkurencijos taryba netirs Vilniaus miesto savivaldybės sudaryto vidaus sandorio dėl keleivių vežimo

Konkurencijos taryba nusprendė nepradėti tyrimo dėl Vilniaus miesto savivaldybės sprendimų, kuriais buvo pavesta savivaldybės valdomai įmonei „Vilniaus viešasis transportas“ (VVT) teikti keleivių vežimo paslaugas. Institucija nematė pagrindo įtarti, kad savivaldybė, sudarydama vidaus sandorį, pažeidė Konkurencijos įstatymo reikalavimus.

Į Konkurencijos tarybą kreipėsi privati įmonė, prašydama pradėti tyrimą dėl sostinės savivaldybės sprendimų, kuriais, nevykdant konkurencingų vežėjų atrankos procedūrų, buvo sudarytas vidaus sandoris su VVT teikti keleivių vežimo paslaugas. Anot pareiškėjos, sutartis pažeidžia sąžiningos konkurencijos laisvę ir suteikia privilegijas VVT, o kitus ūkio subjektus, kurie galėtų teikti keleivių vežimo paslaugas mieste, diskriminuoja.

Šiuo metu tiek galiojantis teisinis reglamentavimas, tiek teismų praktika dėl vidaus sandorio sudarymo leidžia perkančiosioms organizacijoms sudaryti vidaus sandorius dėl viešosios paslaugos – keleivių vežimo – įsigijimo, jei tik jie atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme (VPĮ) vidaus sandoriui keliamus reikalavimus. Konkurencijos taryba nustatė, kad minėta sutartis, kaip vidaus sandoris, atitinka reikalavimus, t. y. savivaldybė yra VVT akcininkė (privataus kapitalo nėra), o bendrovės gaunamos pajamos iš keleivių vežimo paslaugų viršijo 80 proc. VPĮ numatytą ribą.

Jeigu įvertinus sutartį nustatoma, jog ji atitinka VPĮ nuostatas, nei pati sutartis, nei sprendimas, kuriuo remiantis ji buvo sudaryta, nėra toliau vertinami pagal Konkurencijos įstatymo reikalavimus, – tokį išaiškinimą dėl VPĮ nuostatų pirmenybės yra pateikęs tiek Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, tiek Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Atsižvelgdama į tai, Konkurencijos taryba nusprendė nepradėti tyrimo dėl minėtų Vilniaus miesto savivaldybės sprendimų.

2019 m. pabaigoje Seimui priėmus Viešųjų pirkimų, Vietos savivaldos ir kitų įstatymų pataisas, vietos savivaldos institucijos gali tam tikras paslaugas (vandens, šilumos tiekimo, nuotekų ir atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros, maitinimo paslaugų ugdymo, globos ar sveikatos priežiūros įstaigose teikimo) pavesti teikti savo valdomoms įmonėms, neorganizuodamos konkurencingos atrankos procedūros, t. y. sudaryti vidaus sandorius.

Konkurencijos tarybos informacija

Back to top button