Institucijos

ES Taryba priėmė naujas taisykles, kuriomis siekiama gerinti administracinį bendradarbiavimą apmokestinimo srityje

ES Taryba priėmė naujas taisykles, kuriomis siekiama gerinti administracinį bendradarbiavimą apmokestinimo srityje ir įveikti skaitmeninių platformų ekonomikos keliamus iššūkius.

Vis daugiau asmenų ir įmonių naudojasi skaitmeninėmis platformomis prekėms parduoti arba paslaugoms teikti. Tačiau apie per skaitmenines platformas uždirbtas pajamas dažnai nepranešama ir mokesčiai nesumokami, ypač kai skaitmeninės platformos veikia keliose šalyse. Dėl to valstybės narės praranda mokestines pajamas, o prekiautojams skaitmeninėse platformose suteikiamas nesąžiningas pranašumas prieš tradicines įmones.

Direktyvos dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje pakeitimais siekiama šį klausimą išspręsti. Jais sukuriama prievolė skaitmeninių platformų operatoriams pranešti apie jų platformose pardavėjų uždirbtas pajamas, o valstybėms narėms – automatiškai keistis šia informacija.

Naujosios taisyklės taikomos skaitmeninėms platformoms, esančioms tiek ES, tiek už jos ribų, ir bus taikomos nuo 2023 m. sausio 1 d. Jomis nacionaliniams mokesčių administratoriams bus sudarytos galimybės aptikti naudojantis skaitmeninėmis platformomis gautas pajamas ir nustatyti atitinkamas mokestines prievoles. Skaitmeninių platformų operatoriams taip pat bus lengviau laikytis reikalavimų, nes informacija bus teikiama tik vienoje valstybėje narėje pagal bendrą ES sistemą.

Kitais direktyvos dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje pakeitimais gerinami valstybių narių mokesčių administratorių informacijos mainai ir bendradarbiavimas. Pavyzdžiui, bus lengviau gauti informacijos apie mokesčių mokėtojų grupes. Taip pat bus patobulintos taisyklės dėl vienalaikių patikrinimų atlikimo ir galimybių sudarymo pareigūnams būti kitoje valstybėje narėje atliekant tyrimą.

Be to, naujosiomis taisyklėmis nustatoma bendrų auditų sistema, kad juos galėtų atlikti dviejų ar daugiau valstybių narių kompetentingos institucijos. Ši sistema visose valstybėse narėse pradės veikti ne vėliau kaip nuo 2024 m.

Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje

ES Tarybos informacija

Back to top button