Institucijos

Priimtos naujos ES taisyklės dėl teroristinio turinio pašalinimo iš interneto

2021 m. kovo 16 d. ES Taryba priėmė reglamentą dėl teroristinio turinio sklaidos internete klausimo sprendimo.

Valstybių narių kompetentingos institucijos turės įgaliojimus pateikti nurodymus pašalinti turinį, kuriais paslaugų teikėjams pateikiamas reikalavimas pašalinti teroristinį turinį arba panaikinti prieigą prie jo visose valstybėse narėse. Interneto platformos privalės pašalinti turinį arba panaikinti prieigą prie jo per vieną valandą.

Šios taisyklės bus taikomos visiems ES paslaugas teikiantiems teikėjams nepriklausomai nuo to, ar pagrindinė jų veiklos vykdymo vieta yra vienoje iš valstybių narių.

Šiame teisės akte taip pat numatyta aiški teroristinio turinio aprėptis ir vienoda apibrėžtis, kad būtų visapusiškai gerbiamos pagrindinės teisės. Be to, jame nustatytos veiksmingos teisių gynimo priemonės, kad naudotojai, kurių turinys buvo pašalintas, ir paslaugų teikėjai galėtų pateikti skundą.

Pagal ES teisę teroristiniai nusikaltimai yra veikos, kuriomis siekiama:

  • stipriai įbauginti gyventojus
  • neleistinai priversti vyriausybę ar tarptautinę organizaciją atlikti kokį veiksmą arba susilaikyti nuo veiksmo
  • rimtai destabilizuoti ar sunaikinti pagrindines politines, konstitucines, ekonomines ar socialines šalies ar tarptautinės organizacijos struktūras.

Naujosios taisyklės bus taikomos nuo 2022 m.

ES Tarybos informacija

Back to top button