Ministerija

Metai su privalomąja mediacija: trečdalis šeimų ginčus išsprendė taikiai

2020 m. 2751 atveju buvo paskirtas mediatorius, 1045 kartus nuo vykdytų mediacijų – pasiektas taikus šalių susitarimas. Tai yra beveik trečdalis visų įvykusių mediacijų. Mediacijos būdu pasiektas taikus ginčų sprendimas padeda ne tik mažinti teismų krūvį, bet ir didinti pasitenkinimą bei pasitikėjimą teisinių paslaugų teikėjais, taip pat ir teismais, efektyviau naudoti valstybinius resursus. 

Šeimos, ketinančios nutraukti santuoką ir norinčios pasidalinti turtą, nutarti kokį išlaikymą turėtų gauti vaikai, apibrėžti jų gyvenamą vietą, dažnai šiuos klausimus sprendžia pasitelkdamos mediatorių.

Norint gauti valstybės lėšomis mediacijos paslaugas, reikia kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą. Tuo atveju, kai besiginčijančioms pusėms pavyksta pasiekti sutarimą, yra parengiama taikos sutartis, kurią tvirtina teismas. 

Pandemijos laiku saugesnis nuotolinės mediacijos būdas. Klientams yra sudaryta galimybė su mediatoriumi bendrauti virtualiomis priemonėmis. 

Mediacija šeimų konfliktines situacijas padeda spręsti laksčiai ir konfidencialiai, kadangi klientai su mediatoriumi gali bendrauti ir nesusitikdami tarpusavyje. Šio proceso metu atskleistos informacijos viešinti negalima.

Nepaisant pandemijos laiku susiklosčiusios situacijos, klientai aktyviai kreipiasi mediacijos paslaugų. Per mėnesį vidutiniškai gaunama apie 600 tokių prašymų. 97 proc. prašymų mediacijai yra pateikiami vienos ginčo šalies.

Šiuo metu į mediatorių sąrašą yra įsirašę ir mediaciją gali teikti 560 mediatorių. 

Privalomąja mediacija įstatymų numatytais atvejais reikia pasinaudoti prieš kreipiantis į teismą dėl ginčo sprendimo. 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos patalpose buvo įvykdyti 463 mediacijos procesai. Ginčo šalių ir mediatoriaus sutarimu mediacija gali būti vykdoma ir kitose patalpose. Besidomintys šeimos ginčų mediacija bei informacinių technologijų naudojimo šioje veikloje temomis, informacijos gali rasti Teisingumo ministerijos parengtame „Mediatoriaus vadove“.

Čia patrauklia klausimų-atsakymų forma pristatomos dažniausiai mediatorių darbe aptariamos temos, atskleisti mediacijos procesai ir įrankiai. Leidinį galima rasti šioje nuorodoje. 

Teisingumo ministerijos informacija

Back to top button