Nr. 104 (2017)VU mokslo darbai "Teisė"

M. Endrijaitis. PLONOS KAPITALIZACIJOS TAISYKLĖ: TEORINIO VERTINIMO IR MOKESTINIŲ GINČŲ PRAKTIKOS SANKIRTA

Straipsnyje atskleidžiama plonos kapitalizacijos taisyklės samprata, koncepcijos, tendencijos, taikymo mokestinius ginčus nagrinėjančių institucijų praktikoje aiškinimas bei šios praktikos ir teorinio vertinimo santykio problematika.

Back to top button