Institucijos

Naujasis europinis bauhauzas: Komisija pradeda koncepcijos kūrimo etapą

Šiandien Komisija pradėjo Naujojo europinio bauhauzo iniciatyvos koncepcijos kūrimo etapą. Iniciatyvą Pirmininkė U. von der Leyen paskelbė 2020 m. pranešime apie Sąjungos padėtį. Naujasis europinis bauhauzas – aplinkos, ekonomikos ir kultūros projektas, kuriuo siekiama derinti dizainą, tvarumą, prieinamumą, įperkamumą ir investicijas, kad būtų lengviau įgyvendinti Europos žaliojo kurso tikslus. Tad pagrindinės naujojo europinio bauhauzo vertybės yra tvarumas, estetika ir įtraukumas. Koncepcijos kūrimo etapo tikslas – per bendros kūrybos procesą suformuluoti koncepciją apsvarstant idėjas, nustatant būtiniausius poreikius bei opiausias problemas ir suvesti suinteresuotąsias šalis. Vienas iš koncepcijos kūrimo etapo elementų – pavasarį Komisija inicijuos pirmąjį Naujojo europinio bauhauzo premijos teikimą.

Užbaigus koncepcijos kūrimo etapą, šių metų rudenį bus paskelbti kvietimai teikti pasiūlymus, kad naujojo europinio bauhauzo idėjos būtų įgyvendintos bent penkiose vietose ES valstybėse narėse. Tam nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis bus naudojamos ES lėšos.

Naujasis europinis bauhauzas – kūrybos iniciatyva, ištrinanti ribas tarp mokslo ir technologijų, meno, kultūros ir socialinės įtraukties, kad būtų galima rasti sprendimų kasdienėms problemoms.

Specialioje svetainėje (ji pradeda veikti šiandien) menininkai, dizaineriai, inžinieriai, mokslininkai, verslininkai, architektai, studentai ir visi susidomėję žmonės galės dalytis įkvepiančiais laimėjimais, savo idėjomis, kaip turėtų būti formuojamas ir plėtojamas naujasis europinis bauhauzas, taip pat išsakyti savo rūpesčius ir problemas.

Tai novatoriško bendro koncepcijos kūrimo pradžia. Organizacijos, norinčios labiau įsitraukti į šį procesą, galės, atsiliepusios į svetainėje paskelbsimą kvietimą, tapti naujojo europinio bauhauzo partnerėmis.

Ateinančiais mėnesiais Komisija premijomis įvertins esamus pavyzdžius, kurie įkūnija pagrindines iniciatyvos vertybes ir kurie gali mus paskatinti diskutuoti apie savo gyvenamąsias erdves ir jas transformuoti.

Kitas iniciatyvos etapas – įgyvendinimas: vykdant penkis bandomuosius projektus bus kuriami nauji tvarūs, įtraukūs ir kartu stilingi sprendimai. Trečiuoju – sklaidos – etapu bus siekiama vykdant naujus projektus, kuriant tinklus ir dalijantis žiniomis naujojo europinio bauhauzo idėjas ir koncepcijas skleisti Europoje ir už jos ribų.

Naujojo europinio bauhauzo svetainė. Viskas apie naująjį europinį bauhauzą

 

Europos Komisijos informacija

Back to top button