Institucijos

Patvirtintos kolektyvinio investavimo subjektų valdymo gairės

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba patvirtino Kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) valdymo gaires, kurios padės šioje srityje veikiantiems ar planuojantiems veikti subjektams lengviau orientuotis, kokie taikomi reikalavimai. „Atitikties reikalavimų rinkos dalyviams yra daug ir įvairių, todėl, siekdami palengvinti administracinę naštą, visą susijusią informaciją, įskaitant ir mūsų išaiškinimus, pozicijas, sudėjome į vieną dokumentą. Užtikrinsime, kad gairės būtų „gyvas“ dokumentas – jį nuolat atnaujinsime, o prireikus inicijuosime ir teisės aktų pakeitimus“, – sako Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos direktorė Jekaterina Govina.

Gairėse aptariami bendrieji klausimai, aktualūs visai KIS rinkai, ir specialieji klausimai, aktualūs skirtingose srityse veikiantiems KIS ir jų valdytojams. Dokumente pateikiama Lietuvos banko pozicija (nuomonė) dėl tinkamo KIS ir jų valdytojų veiklą reguliuojančių įstatymų ir juos detalizuojančiuose teisės aktuose įtvirtintų normų aiškinimo ir įgyvendinimo. Taip pat išdėstomos ir paaiškinamos taikomų teisės aktų nuostatos, aptariama, kokiu būdu ir kaip tam tikrose praktinėse situacijose turėtų veikti asmenys, kuriems šios gairės yra skirtos, pateikiamos rekomendacijos dėl gero valdymo principų taikymo KIS ir valdymo įmonėms vykdant veiklą.

Gairių tikslas – vienoje vietoje pateikti iki šiol skirtingose pozicijose, išaiškinimuose ar atsakymuose skelbtą informaciją, susijusią su KIS valdymu, kad valdymo įmonės, advokatų kontoros ir kiti suinteresuotieji asmenys galėtų greitai rasti atsakymus į jiems rūpimus klausimus. Dokumentas bus nuolat atnaujinamas, atsižvelgiant į KIS rinkos raidą, šios srities valdymo įmonėms ir kitiems suinteresuotiesiems asmenims kylančius klausimus. Gairės buvo derintos su finansų rinkos dalyviais ir jų asocijuotomis organizacijomis.

 

Lietuvos banko informacija

Back to top button