Teismai

LVAT pripažino, kad laikinai apribojus tėvo valdžią, pareiga bei teisė rūpintis vaikais išlieka

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) teisėjų kolegija apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą (Nr. eA-1547-822/2020) pagal pareiškėjo, kuriam teismo sprendimu terminuotai apribota tėvo valdžia, uždraudžiant matytis su vaikais, skundą.

Pareiškėjas kreipėsi į administracinį teismą, nesutikdamas su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimu atsisakyti pareiškėjui suteikti informaciją apie jo vaikus. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė vadovaudamasis tuo, kad pareiškėjui yra laikinai apribota tėvo valdžia, uždraudžiant matytis su vaikais, todėl jam yra sustabdoma ir teisė gauti informaciją apie vaiką.

Bylą apeliacine tvarka išnagrinėjusi LVAT teisėjų kolegija su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutiko. LVAT konstatavo, kad Civiliniame kodekse nustatytos tėvų teisės ir pareigos auklėti, rūpintis ir prižiūrėti vaikus, nors ir atitinkamai ribojamos, tačiau galioja pareiškėjui net ir tada, kai jo kaip tėvo valdžia vaikų atžvilgiu yra laikinai apribota.

Teisėjų kolegijai šioje byloje nekilo abejonių, jog pareiškėjo interesas gauti informacijos apie savo vaikus tam, kad galėtų inicijuoti galimo vaikų teisių pažeidimo tyrimą laikytinas teisėtu, todėl konstatavo, kad atsakovas, atsisakydamas teikti informaciją apie pareiškėjo vaikus vien tik teismo sprendimo, kuriuo apribota pareiškėjo tėvo valdžia jo vaikų atžvilgiu, pagrindu, neatliko tinkamo vertinimo, ir nenustatė tinkamo balanso tarp, viena vertus, pareiškėjo teisėto intereso įsitikinti jo vaikų gerove ir tinkama priežiūra, įgyvendinat savo pareigą rūpintis vaikais, ir, kita vertus, teisės į privataus gyvenimo gerbimą apskritai bei konkrečiai teisės į asmens duomenų apsaugą bei vaikų saugumo interesų.

LVAT abejotina laikė atsakovo prielaidą, jog pareiškėjas, turėdamas prašomą pateikti informaciją, automatiškai pažeistų teismo sprendimu nustatytą draudimą matytis su vaikais, tiek turint omenyje paties teismo sprendimo turinį, tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, pagal kurią bylose, kuriose yra sprendžiamas klausimas dėl tėvų valdžios apribojimo, tėvų valdžia gali būti apribota ir nenustačius piktnaudžiavimo tėvų valdžia, žiauraus elgesio su vaikais ir kt.

Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos Valstybinė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba neįtikino savo atliekamų funkcijų skaidrumu bei siekiu prireikus apginti vaikų teises bei teisėtas preferencijas, todėl teismas konstatavo, kad atsakovas galėjo atskleisti daugiau informacijos apie pareiškėjo vaikus, nepažeisdamas nei jo vaikų, nei vaikų motinos interesų.

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija

Back to top button