Institucijos

PPO byla bendrovei „Boeing“. ES imasi atsakomųjų priemonių prieš JAV eksportą

Europos Komisijos reglamentas, kuriuo JAV eksporto į ES tarifai padidinami 4 mlrd. JAV dolerių, bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. ES valstybės narės susitarė dėl atsakomųjų priemonių, nes JAV vis dar nesuteikė pagrindo derybomis pasiekti susitarimą, kuriuo, be kita ko, būtų skubiai panaikinti JAV tarifai, taikomi ES eksportui remiantis PPO byla bendrovei „Airbus“. Spalio 26 d. Pasaulio prekybos organizacija (PPO) oficialiai leido ES imtis tokių kovos su neteisėtomis JAV subsidijomis orlaivių gamintojams „Boeing“ priemonių. Priemonės įsigalios nuo rytojaus. Europos Komisija yra pasirengusi bendradarbiauti su JAV, kad šis ginčas būtų išspręstas ir kad būtų susitarta dėl ilgalaikių taisyklių dėl subsidijų orlaiviams.

Atsakomosiomis priemonėmis ES ir JAV sudaromos vienodos sąlygos, nes kiekviena šalis bus nustačiusi didelius tarifus, grindžiamus dviem PPO sprendimais dėl orlaivių subsidijų. ES atsakomosios priemonės apima papildomus 15 proc. tarifus orlaiviams ir papildomus 25 proc. tarifus įvairiems iš JAV importuojamiems žemės ūkio ir pramonės produktams, taigi tiksliai atspindi atsakomąsias priemones, kurias Jungtinės Valstijos nustatė atsižvelgdamos į PPO bylą dėl subsidijų bendrovei „Airbus“.

2019 m. kovo mėn. Apeliacinis komitetas – aukščiausioji PPO instancija – patvirtino, kad, nepaisant ankstesnių sprendimų, JAV nesiėmė reikiamų veiksmų, kad užtikrintų PPO taisyklių dėl subsidijų laikymąsi. JAV ir toliau neteisėtai rėmė savo orlaivių gamintoją „Boeing“, darydama žalą bendrovei „Airbus“, Europos orlaivių ir erdvėlaivių pramonei ir jos gausiai darbo jėgai. Savo sprendime Apeliacinis komitetas:

  • patvirtino, kad Vašingtono valstijos mokesčių programa tebėra viena iš svarbiausių neteisėto JAV vykdyto bendrovės „Boeing“ subsidijavimo dalių;
  • nustatė, kad daugelis galiojančių priemonių, įskaitant tam tikras NASA ir JAV gynybos departamento viešųjų pirkimų sutartis, yra subsidijos, kurios gali padaryti ekonominę žalą bendrovei „Airbus“;
  • patvirtino, kad „Boeing“ ir toliau naudojasi neteisėta JAV mokesčių lengvata, kuria remiamas eksportas (pagal teisės aktą „Foreign Sales Corporation and Extraterritorial Income Exclusion“).

Šios savaitės sprendimas, kuriuo patvirtinama ES teisė imtis atsakomųjų veiksmų, tiesiogiai grindžiamas ankstesniuoju sprendimu.

Atitinkamoje byloje dėl „Airbus“ PPO 2019 m. spalio mėn. leido Jungtinėms Valstijoms imtis atsakomųjų priemonių prieš Europos eksportą, kurio vertė – iki 7,5 mlrd. JAV dolerių. Sprendimas buvo priimtas remiantis 2018 m. Apeliacinio komiteto sprendimu, kuriuo nustatyta, kad ES ir jos valstybės narės nevisiškai laikėsi ankstesnių PPO sprendimų dėl grąžintinų investicijų į A350 ir A380 orlaivių kūrimo programas. Šiuos papildomus tarifus JAV pradėjo taikyti 2019 m. spalio 18 d. Per tą laiką atitinkamos ES valstybės narės ėmėsi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų visišką atitiktį.

 

Europos Komisijos informacija

Back to top button