Teismai

Teisėjų tarybos rekomendacijos dėl teismų darbo organizavimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1069 „Dėl karantino Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje paskelbimo“ nuo 2020 m. spalio 9 d. iki 2020 m. lapkričio 6 d. Paskelbė karantiną Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje ir 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1159 „Dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijose paskelbimo“ (toliau – Nutarimai) nuo 2020 m. spalio 26 d. iki 2020 m. lapkričio 9 d. paskelbė karantiną Elektrėnų, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kelmės rajono, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Marijampolės, Pasvalio rajono, Plungės rajono, Skuodo rajono, Šiaulių rajono, Švenčionių rajono teritorijose (savivaldybėse) ir šiose savivaldybėse įvedė viešojo ir privataus sektoriaus veiklos bei kitus apribojimus.

Teisėjų taryba, atsižvelgdama į Nutarimais nustatytus reikalavimus viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų veiklos organizavimui ir tai, kad koronaviruso COVID-19 liga plinta visoje šalies teritorijoje bei karantinas netrukus gali būti paskelbtas ir kitose savivaldybėse, teikia rekomendacijas visų Lietuvos teismų vadovams dėl teismų darbo organizavimo:

I. Dėl teismų darbo savivaldybėse, kuriose paskelbtas karantinas

 1. Teismo personalo darbą organizuoti nuotoliniu būdu arba daliniu nuotoliniu būdu (kai darbuotojai kas savaitę rotacijos principu dirba nuotoliniu būdu tokiu režimu: 5 darbo dienas dirbama darbo vietoje teismo patalpose, kitas 5 darbo dienas dirbama nuotoliniu būdu ir t. t.), išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas būtina atlikti darbo vietoje ir kai privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų atlikimą.
 2. Teismo darbuotojų susirinkimus organizuoti nuotoliniu būdu, siekiant mažinti darbuotojų tarpusavio kontaktų skaičių.
 3. Teismo lankytojų aptarnavimą organizuoti nuotoliniu būdu (telefonu, el. paštu ir kitomis teismo pasirinktomis nuotolinio ryšio priemonėmis). Teismo patalpose lankytojai turėtų būti aptarnaujami tik išimtiniais atvejais, kai to neįmanoma atlikti nuotoliniu būdu, reguliuojant lankytojų srautą ir užtikrinant ne mažesnį nei 10 kv. m patalpos plotą kiekvienam aptarnaujamam lankytojui;
 4. Teismo posėdžius organizuoti tokiais būdais:
  a) nuotoliniu būdu, aktyviai naudojantis teisės aktuose numatytomis galimybėmis proceso dalyvių dalyvavimą teismo posėdyje užtikrinti nuotoliniu būdu (centralizuota teismų sistemos vaizdo konferencine įranga, vaizdo konferencijų programomis (pvz., Zoom ir kt.);
  b) nesant galimybės užtikrinti proceso dalyvių dalyvavimą teismo posėdyje nuotoliniu būdu, teismo posėdžius organizuoti didžiausiose teismo turimose posėdžių salėse, kad kiekvienam posėdžio dalyviui, neskaičiuojant teisėjo ir kito teismo personalo, būtų užtikrintas ne mažesnis nei 10 kv. m patalpos plotas (pvz., 60 kv. m ploto posėdžių salėje be teisėjo ir posėdžių sekretoriaus gali būti ne daugiau kaip 6 kiti posėdžio dalyviai), tam iš anksto numatant posėdyje dalyvausiančių asmenų skaičių ir šaukiant tik tuos, kurių dalyvavimas tame teismo posėdyje būtinas;
  c) nesant galimybės teismo posėdžius organizuoti nuotoliniu būdu arba laikantis Nutarimais nustatytų reikalavimų ne mažesnio nei 10 kv. m patalpos ploto užtikrinimui kiekvienam teismo lankytojui (posėdžio dalyviui), rekomenduojama atšaukti savivaldybėje paskelbto karantino laikotarpiu suplanuotus teismo posėdžius bylose, nagrinėjamose žodinio proceso tvarka, išskyrus įstatymuose nustatytus neatidėliotinus atvejus (pavyzdžiui, dėl klausimų, susijusių su suėmimu, vaiko paėmimu iš nesaugios aplinkos, ar panašaus sprendimo). Teismo posėdžius žodinio proceso tvarka nagrinėjamose bylose planuoti (atidėti) pasibaigus karantino režimui savivaldybėje. Užtikrinti, kad byloje dalyvaujantys asmenys nedelsiant būtų informuoti apie teismo posėdžių datos ir laiko pakeitimus.

II. Dėl teismų darbo kitose savivaldybėse

 1. Skatinti teismo darbuotojų nuotolinį darbą, siekiant, kad teismo patalpose vienu metu būtų kuo mažesnis darbuotojų skaičius, arba darbą organizuoti daliniu nuotoliniu būdu (pamainomis), kai darbuotojai dalį laiko dirba darbo vietoje teismo patalpose, o kitą dalį dirba nuotoliniu būdu (turėtų būti siekiama, kad darbuotojai iš skirtingų pamainų nesusitiktų).
 2. Teismo darbuotojų susirinkimus organizuoti nuotoliniu būdu, siekiant mažinti darbuotojų tarpusavio kontaktų skaičių.
 3. Aktyviai naudoti teismo lankytojų aptarnavimą nuotoliniu būdu (telefonu, el. paštu ir kitomis teismo pasirinktomis nuotolinio ryšio priemonėmis). Užtikrinti, kad teismo patalpose lankytojai ir teismo posėdžių dalyviai nesibūriuotų, laikytųsi saugaus ne mažesnio nei 1 m atstumo ir dėvėtų veidą ir nosį dengiančias apsaugos priemones.
 4. Aktyviai naudotis teisės aktuose numatytomis galimybėmis proceso dalyvių dalyvavimą teismo posėdyje užtikrinti nuotoliniu būdu (centralizuota teismų sistemos vaizdo konferencine įranga, vaizdo konferencijų programomis (pvz., Zoom) ir kt.); nesant galimybės užtikrinti proceso dalyvių dalyvavimą teismo posėdyje nuotoliniu būdu, iš anksto numatyti posėdyje dalyvausiančius asmenis ir šaukti tik tuos, kurių dalyvavimas tame teismo posėdyje būtinas.

Teisėjų taryba taip pat primena, kad be Nutarimuose nustatytų reikalavimų, būtina laikytis ir kitų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės ekstremaliosios situacijos vadovo sprendimais ir Vyriausybės nutarimais nustatytų reikalavimų valstybės įstaigų darbo organizavimui, lankytojų aptarnavimui, asmens apsaugos priemonių naudojimui, saugios įstaigos aplinkos užtikrinimui bei lankytojų informavimui, pasirenkant efektyvias šių reikalavimų įgyvendinimo priemones.

Lietuvos teismų informacija

Back to top button