Institucijos

Europos Parlamentas patvirtino ekologiškų investicijų kriterijus

Europos Parlamentas (EP) ketvirtadienį nustatė, kurias investicijas bus galima vadinti ekologiškomis ir „žaliosiomis“. EP priimtas teisės aktas padės kovoti su situacijomis, kai projektai yra pristatomi kaip ekologiški, tačiau iš tikrųjų tokie nėra.

Ekologiški projektai turės atitikti bent vieną iš šešių aplinkosaugos tikslų ir nekenkti likusiems. Šie tikslai – tai klimato kaitos švelninimas, prisitaikymas prie klimato kaitos, tausus vandens ir jūrų išteklių naudojimas bei apsauga, perėjimas prie žiedinės ekonomikos, taršos prevencija ir kontrolė, taip pat biologinės įvairovės bei ekosistemų apsauga ir atkūrimas.

Projektai, nesuderinami su klimatui neutralia ekonomika, tačiau būtini pereinant prie jos, bus klasifikuojami kaip „pereinamieji“ arba „įgalinantieji“. Projektai, susiję su iškastiniu kietuoju kuru (akmens anglimi ar rusvąja anglimi), tokie būti negalės. Atominės energetikos ar gamtinių dujų projektai galės būti tokiais pripažinti, jei jie nekenks aplinkai daugiau nei jai pasitarnaus. Šį principą tiksliau apibrėš Europos Komisija.

ES išsikėlė plataus užmojo kovos su klimato kaita tikslus ir įsipareigojo pereiti prie klimatui neutralios ekonomikos iki 2050 m. Norint pasiekti 2030 m. klimato ir energetikos tikslus, ES reikės 260 mlrd. eurų papildomų metinių investicijų. Gegužę priimtoje rezoliucijoje europarlamentarai paragino įgyvendinant ES ekonomikos gaivinimo programą pirmenybę teikti investicijoms į Žaliąjį kursą.

 

Europos Parlamento informacija

Back to top button