Ministerija

Vyriausybė pritarė svarbiems proceso teisės įstatymų pakeitimams

Teisingumo ministerija per metus iš Lietuvos teismų gauna virš trijų šimtų teisinės pagalbos prašymų ir persiunčia juos kitų valstybių teismams ar kitoms kompetentingoms institucijomis. Ši procedūra sutrumpėtų, jeigu teismai prašymus siųstų tiesiogiai – ne per ministeriją. Vyriausybė šiandien pritarė Civilinio proceso kodekso pataisoms, įteisinančioms naują teisinės pagalbos prašymų pateikimo tvarką. Lietuvos teismai prašo kitų valstybių teismų civilinėse bylose apklausti tose šalyse gyvenančius liudytojus, surinkti įrodymus ar įteikti dokumentus atsakovams ar suinteresuotiems asmenims. Užsienio valstybių teismai, kreipdamiesi į Lietuvos teismus dėl teisinės pagalbos prašymų, ir toliau dokumentus siųs per Lietuvos teisingumo ministeriją. Šios Civilinio proceso kodekso pataisos bus perduotos svarstyti Seimui.

_____

Apygardų administracinių teismų darbo krūvis sumažėtų maždaug trečdaliu dalį bylų perdavus Lietuvos administracinių ginčų komisijai ir Mokestinių ginčų komisijai. Šiandien Vyriausybės posėdyje buvo pritarta patikslintam įstatymų pataisų paketui.  Numatyta sustiprinti Administracinių ginčų ir Mokestinių ginčų komisijų nepriklausomumą. Jų nariai būtų atrenkami panašia tvarka kaip ir teisėjai – jiems reikėtų laikyti egzaminą, dalyvauti atrankoje, o kandidatuojantys į šias pareigas turėtų atitikti nustatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus.

Lietuvos administracinių ginčų komisija perimtų ginčus dėl viešojo administravimo institucijų  padarytos žalos atlyginimo, sprendimų, susijusių su leidimais užsieniečiams dirbti ir gyventi Lietuvoje, tarnybinius ginčus, pavyzdžiui, dėl atleidimo iš darbo, nuobaudos skyrimo ir kt. Taip pat siūloma nustatyti privalomą ikiteisminį mokestinių ginčų nagrinėjimą Mokestinių ginčų komisijoje

Jeigu nors vienas iš bylos dalyvių nesutiktų su ginčų komisijos priimtu sprendimu, galėtų kreiptis į apygardos administracinį teismą. Net ir apskundus sprendimą teismui, bylos nagrinėjimas vyks sparčiau ir kokybiškiau, nes esminės faktinės aplinkybės jau bus nustatytos. Kai kuriais atvejais bylos dalyviai teismo priimtą sprendimą dar galėtų apskųsti ir Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Praėjusiais metais apygardų administraciniuose teismuose išnagrinėta beveik 15 tūkst. bylų. Teisme kiekvienos bylos procesas užtrunka 4-6 mėnesius, o apeliacinio skundo – ir iki pusantrų metų. Lietuvos administracinių ginčų komisijoje skundai būtų išnagrinėjami iki 30 darbo dienų.

 

Teisingumo ministerijos informacija

Back to top button