Institucijos

Komisija teikia gaires dėl ES keleivių teisių COVID-19 protrūkio metu

Stengdamasi sušvelninti COVID-19 pandemijos ekonominį poveikį, Komisija paskelbė gaires, kuriomis siekiama užtikrinti, kad ES keleivių teisės būtų nuosekliai taikomos visoje ES.

Atsižvelgiant į nacionalinių vyriausybių nustatytus griežtus kelionių apribojimus keleiviams ir netiesioginį poveikį transporto paslaugoms visoje ES, šios gairės padės keleiviams, sektoriui ir nacionalinėms valdžios institucijoms šioje precedento neturinčioje situacijoje. Be to, tikimasi, kad gairės padės sumažinti transporto sektoriaus, kuriam viruso protrūkis daro didelį poveikį, išlaidas, nes bus užtikrintas didesnis aiškumas. Gairėse aptariamos lėktuvais, traukiniais, laivais, miesto ir (arba) tolimojo susisiekimo autobusais ir jūrų bei vidaus vandenų keliais keliaujančių keleivių teisės, taip pat atitinkamos vežėjų pareigos.

Bendrosios gairės visoms transporto priemonių rūšims:

1. Teisė atgauti sumokėtą sumą ar vykti kitu maršrutu

Kalbant apie nukreipimą kitu maršrutu, COVID-19 protrūkio sąlygos gali turėti įtakos teisei „kuo greičiau“ pasirinkti nukreipimą kitu maršrutu. Gali būti neįmanoma vežėjams per trumpą laiką nukreipti keleivį  į numatytą paskirties vietą. Be to, kurį laiką gali būti neaišku, kada nukreipimas kitu maršrutu bus įmanomas. Tokia padėtis gali susidaryti, pavyzdžiui, kai valstybė narė sustabdo skrydžius arba sustabdo traukinius, miesto ir tolimojo susisiekimo  autobusus ar laivus, atvykstančius iš tam tikrų šalių. Todėl, atsižvelgiant į konkretų atvejį, galimybė „kuo greičiau“ vykti kitu maršrutu gali būti gerokai atidėta ir (arba) ją temdo daug neaiškumų. Todėl keleiviui priimtinesnis sprendimas galėtų būti galimybė atgauti sumokėtą bilieto kainą arba vykti kitu maršrutu vėlesniu jam patogiu laiku. Išsamesnė informacija apie kiekvieną transporto rūšį pateikiama dokumente.

2. Atvejai, kai keleiviai negali keliauti arba nori atšaukti kelionę

ES keleivių teisių reglamentuose neaptariami atvejai, kai keleiviai negali keliauti arba nori atšaukti kelionę savo iniciatyva. Ar keleivis tokiais atvejais gali atgauti sumokėtą sumą, priklauso nuo bilieto rūšies (grąžinamas bilietas, galimybė užsisakyti naują bilietą), kaip nurodyta vežėjo sąlygose. Panašu, kad įvairūs vežėjai siūlo kuponus keleiviams, kurie dėl COVID-19 protrūkio daugiau nenori (arba neturi leidimo) keliauti. Keleiviai gali šiuos kuponus panaudoti kitai kelionei, kurią vykdo tas pat svežėjas, pervežėjo nustatytą laikotarpį. Šią padėtį reikia atskirti nuo padėties, kai vežėjas atšaukia kelionę ir pasiūlo tik kuponą, užuot leidęs pasirinkti, ar atgauti sumokėtą sumą ar būti nukreiptam kitu maršrutu. Jei vežėjas pasiūlo kuponą, toks pasiūlymas negali daryti poveikio keleivio teisei vietoj kupono pasirinkti atgauti sumokėtą sumą.

3. Specialios nacionalinės taisyklės atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį

Tačiau kai kuriais atvejais, atsižvelgiant  į COVID-19 protrūkį, priimtos specialios nacionalinės taisyklės, pagal kurias vežėjaiį pareigojami keleiviams grąžinti pinigus arba išduoti kuponą, jei keleivis negalėjo išskristi, nors skrydis įvyko. Tokios nacionalinės priemonės nepatenka į ES keleivių teisių reglamentų taikymo sritį. Jos šiose gairėse nenagrinėjamos, jose nagrinėjamas tik Sąjungos priimtų keleivių teisių taisyklių aiškinimas.

Visas gaires, taip pat skirtas atskiroms transporto priemonių rūšims, rasite čia.

Europos Komisijos informacija

Back to top button