Institucijos

Paviešintos gairės, kaip skatinti smulkųjų ir vidutinį verslą dalyvauti viešuosiuose pirkimuose

Tiek Lietuvos, tiek Europos Sąjungos ekonomikoje smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektai vaidina svarbų vaidmenį. Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis, SVV subjektai sudaro net 99,53 % visų Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių ūkio subjektų  bei sukuria daugiau kaip 75 % visų darbo vietų,  tuo tarpu pasiūlymus pateikia tik 83 % vykdytų pirkimų, o laimi vos kiek daugiau nei 50 % jų.

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų skatinimo dalyvauti viešuosiuose pirkimuose gairių „Viešieji pirkimai – naujos galimybės smulkiam ir vidutiniam verslui“ tikslas – pristatyti SVV subjektų dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose svarbą, privalumus, aptarti dažniausias kliūtis ir jų šių kliūčių šalinimo būdus. Tikimasi, jog šios gairės padės padidinti SVV subjektų dalyvavimą pirkimuose ir su jais sudarytų viešojo pirkimo sutarčių dalį perkančiųjų organizacijų bei perkančiųjų subjektų vykdomuose pirkimuose.

Paprastai išskiriami šie SVV subjektams pirkimuose dalyvauti trukdantys veiksniai:
• Per didelės apimties pirkimai bei skirtingų pirkimo objektų sujungimas į vieną;
• Pernelyg trumpi pasiūlymų pateikimo terminai;
• Informacijos apie pirkimus trūkumas ir prasta pirkimo dokumentų kokybė;
• Nepagrįstų ir neproporcingų kvalifikacijos kriterijų nustatymas;
• Neproporcingų finansinių garantijų reikalavimas;
• Prioriteto teikimas mažiausios kainos pasiūlymams, o ne kainos ar sąnaudų ir kokybės
santykiui;
• Vėluojantys mokėjimai pagal sudarytas sutartis;
• Dalyvavimo viešajame pirkime administracinė našta;
• Neskatinamos inovacijos.

 

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija

Back to top button