Teismai

LVAT: VMI turi atsakyti į prašymus dėl įpareigojančio sprendimo ir negali būti atsisakoma priimti sprendimą tuo pagrindu, kad klausimas yra aiškus ir nesudėtingas

Birželio 26 dieną Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) priėmė nutartį byloje dėl pareigos Valstybės mokesčių inspekcijai (VMI) atsakyti į prašymus dėl įpareigojančio sprendimo. Bendrovė kreipėsi į VMI su prašymu pateikti paaiškinimą dėl mokestinių pasekmių perleidžiant reikalavimo teisę į skolą ir netesybų priskyrimo neapmokestinamosioms pajamoms. Bendrovė VMI Teisės departamento raštu pateiktą konsultaciją gavo anksčiau nei VMI sprendimą perduoti nagrinėti jos prašymą tam pačiam Teisės departamentui.

LVAT teisėjų kolegija išaiškino, kaip VMI turi atsakyti į prašymus dėl įpareigojančio sprendimo ir kad negali būti atsisakoma priimti įpareigojantį sprendimą tuo pagrindu, kad klausimas yra aiškus ir nesudėtingas, jeigu prašymas atitinka įstatymo reikalavimus. 

Mokesčio mokėtojo prašymą pritarti jo siūlomam mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui atitinkant nustatytus reikalavimus, mokesčių administratorius privalo išnagrinėti tokį mokesčių mokėtojo prašymą ir pritarti arba nepritarti prašyme nurodytam mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui.

Mokesčių administratoriaus išankstinio įsipareigojimo dėl mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo institutas pirmiausia yra įtvirtintas ir sureglamentuotas Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) 37(1) straipsniu. Pagal MAĮ 37(1) straipsnio 1 dalį mokesčių mokėtojas turi teisę kreiptis į mokesčių administratorių su prašymu dėl mokesčių administratoriaus išankstinio įsipareigojimo dėl mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo būsimajam sandoriui, o mokesčių administratorius privalo dėl tokio prašymo priimti vieną iš jau minėtų sprendimų: pritarti arba nepritarti prašyme nurodytam mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui.

VMI sprendime nurodomos Taisyklės priimtos MAĮ 37(1) straipsnio 8 dalies pagrindu. Minėtoje straipsnio dalyje nustatyta, kad MAĮ 37(1) straipsnyje nurodyto prašymo pateikimo ir nagrinėjimo tvarką, prašymo formą, mokesčių administratoriaus sprendimo dėl prašymo priėmimo ir sprendimo pakeitimo tvarką, atitinkamo sprendimo formą nustato centrinis mokesčių administratorius. Centrinis mokesčių administratorius turi teisę nustatyti prie prašymo pridėtinų dokumentų sąrašą.

Tuo pagrindu darytina išvada, kad minėtos Taisyklės, kaip žemesnės galios norminis teisės aktas, detalizuojantis MAĮ 37(1) straipsnį, yra skirtos tik nustatyti procedūrinio pobūdžio tvarką, pagal kurią teikiamas ir nagrinėjamas mokesčių mokėtojo prašymas dėl mokesčių administratoriaus išankstinio įsipareigojimo dėl mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo būsimajam sandoriui. Todėl mokesčių administratoriaus išankstinio įsipareigojimo dėl mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo būsimajam sandoriui institutas vadovaujantis Taisyklių nuostatomis negali būti aiškinamas ir taikomas tokiu būdu, kad būtų paneigiamos MAĮ 37(1) straipsnio nuostatos – šiuo įstatymo straipsniu garantuojamos mokesčių mokėtojo teisės.

Back to top button