Institucijos

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija paskelbė 2019 m. prevencinių patikrinimų planą

2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3R-100(1.41.) patvirtintas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2019 m. prevencinių patikrinimų planas.

Planas gali būti keičiamas, tačiau šiuo metu jau numatyta atlikti 75 planinius tikrinimus. 2019-aisiais metais pasirinkta tikrinti būtent šiuos plane nurodytus duomenų valdytojus, atsižvelgiant į pasikeitusį biometrinių duomenų teisinį reguliavimą, įtvirtintą Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR), atsižvelgiant į gautus asmenų nusiskundimus, taip pat įvertinus Lietuvos gyventojų tyrimo apie asmens duomenų apsaugą rezultatus.

2019 m. bus tikrinami pavieniai duomenų valdytojai, kai kurie pakartotinai, siekiant įvertinti, ar įgyvendino Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pateiktus nurodymus. Taip pat bus tikrinamos šios duomenų valdytojų grupės:

– Sporto klubai dėl biometrinių duomenų tvarkymo teisėtumo;

– Sporto ir turizmo prekių bei paslaugų bendrovės dėl duomenų kiekio mažinimo principo įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis nuomos sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu ir dėl duomenų subjektų informavimo apie asmens duomenų tvarkymą;

– Viešbučiai dėl duomenų kiekio mažinimo principo įgyvendinimo tvarkant svečių asmens duomenis;

– Valstybinės institucijos dėl sutarčių, sudarytų su duomenų tvarkytojais atitikties Bendrajam duomenų apsaugos reglamente nustatytiems reikalavimams;

– Greitųjų kreditų bendrovės dėl vartojimo kredito sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomų asmens duomenų saugumo užtikrinimo;

2019 m. tikrinimų planą galima rasti čia. Inspekcija tikrinimus atlieka vadovaudamasi tikrinimus reglamentuojančiomis taisyklėmis

Atkreiptinas dėmesys, kad atlikus sektorių tikrinimus yra rengiami apibendrinimai, kuriais gali pasinaudoti kiti sektoriaus nariai, kad užtikrintų tinkamą asmens duomenų tvarkymą.

 

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija

 

Back to top button