Institucijos

ES Taryba patvirtino susitarimą dėl konkurencingesnės ir labiau į vartotojus orientuotos Europos elektros energijos rinkos užtikrinimo

Šiuo metu atnaujinamos Europos elektros energijos rinkos taisyklės siekiant pagerinti rinkos veikimą, suteikti galių vartotojams ir sudaryti sąlygas pereiti prie švarios energijos. Valstybių narių ambasadoriai ES patvirtino susitarimą su Europos Parlamentu dėl direktyvos ir reglamento dėl elektros energijos rinkos modelio. Tai sudaro sąlygas galutinai priimti šiuos abu dokumentus, kurie yra švarios energijos dokumentų rinkinio pagrindas.

Susitarimas su Europos Parlamentu buvo pasiektas 2018 m. gruodžio 19 d. anksti ryte. Pagrindiniai direktyvos dėl elektros energijos aspektai, be kita ko, yra šie: daugiau teisių vartotojams, kurie galės aktyviau dalyvauti rinkoje, taip pat nuostatos dėl kainų nustatymo ir energijos kaupimo įrenginių priklausymo nuosavybės teise. Reglamente dėl elektros energijos nustatomos prekybos elektros energija taisyklės, kuriomis siekiama pagerinti rinkos veikimą ir sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybinei prekybai elektros energija. Be to, jame nustatomos sąlygos, kuriomis valstybės narės gali nustatyti pajėgumų mechanizmus.

Tolesni veiksmai

Europos Parlamentas dėl šių dviejų dokumentų turėtų balsuoti kovo mėn. Po to jie bus galutinai priimti Taryboje. Šie teisės aktai įsigalios praėjus 20 dienų po jų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

ES Tarybos informacija

Back to top button