Teismai

LAT apie savivaldybių teisės ginti viešąjį interesą ribas

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) liepos 19 d. priėmė nutartį dėl savivaldybės teisės reikšti ieškinį viešajam interesui, susijusiam su nuosavybės teisės į valstybinę žemę įgyvendinimu, ginti.

Ieškovė Palangos miesto savivaldybė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančia servituto sutartį, sudarytą tarp atsakovių Lietuvos Respublikоs, atstovaujamos VĮ Valstybinių miškų urėdijos ir UAB „Orandis“.

LAT išaiškino, kad Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 19, 26 ir 28 punktuose (planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimas, kraštovaizdžio, savivaldybės teritorijoje esančių želdynų apsauga bei aplinkos kokybės apsauga) įtvirtintos funkcijos yra savarankiškosios savivaldybės funkcijos. Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmiau įvardytos funkcijos iš tikrųjų priskirtinos savivaldybių savarankiškosioms funkcijoms, kita vertus, šių funkcijų turėjimas ir įgyvendinimas per se (pats savaime) nesuteikia teisės pareikšti ieškinį viešajam interesui, susijusiam su nuosavybės teisės į valstybinės miško žemės sklypą įgyvendinimu, ginti. Viena vertus, savivaldybė yra subjektas, a priori (iš anksto, nepatikrinus faktų) turintis teisę reikšti ieškinį viešajam interesui ginti, kita vertus, ji neįrodė, kad turi teisę ginti viešąjį interesą civilinio proceso tvarka ginčydama servitutų, nustatytų valstybinės miško žemės sklype, sandorį. Vadinasi, civilinės bylos pagal tokį savivaldybės ieškinį procesas negalėjo būti pradėtas, tačiau buvo pradėtas, todėl turi būti nutrauktas.

Back to top button