Monografija

Monografija „BAUDŽIAMOJO KODEKSO BENDROSIOS DALIES VIENTISUMO IR NAUJOVIŲ (SU)DERINIMO IŠŠŪKIAI”

Tai – pirmasis Lietuvoje mokslinis tyrimas, kuriame atliktas kompleksinis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso bendrosios dalies vientisumo ir nuoseklumo vertinimas. Monografijos autoriai, ištyrę Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso bendrąją dalį, baudžiamąją teisėkūrą,  Lietuvos baudžiamosios teisės doktrinos vertinimus ir pasiūlymus, teismų jurisprudencijos taikant baudžiamuosius įstatymus tendencijas, taip pat tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės, tarptautinių teismų jurisprudencijos įtaką Lietuvos baudžiamosios teisės bendrosios dalies institutams, padarė išvadą, kad būtina rengti  naują Baudžiamojo kodekso Bendrosios dalies redakciją.

Monografijos autoriai – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros mokslininkai prof. habil. dr. Gintaras Švedas, Paulius Veršekys, Justyna Levon, Darius Prapiestis.

Monografija parengta vykdant mokslo projektą „Baudžiamojo kodekso Bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinimo iššūkiai“, kurį finansuoja Lietuvos mokslo taryba pagal Tarybos remiamos veiklos kryptį ,,Mokslininkų grupių projektai“.

Monografija 2018 m. buvo pripažinta geriausiu Vilniaus universiteto taikomuoju darbu socialinių ir humanitarinių mokslų srityse.

Kviečiame susipažinti atvirojoje prieigoje!

Back to top button