Teismai

LAT kreipiasi į ES Teisingumo Teismą dėl vartotojų teisių direktyvos nuostatų aiškinimo

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs kasacinę bylą dėl vartotojo už bilietus į renginį sumokėtų pinigų grąžinimo ir neturtinės žalos atlyginimo, minėtam renginiui neįvykus, nutarė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT), prašydamas priimti prejudicinį sprendimą dėl Direktyvos 2011/83 (Vartotojų teisių direktyva) nuostatų aiškinimo.

Byloje nustatyta, kad ieškovas iš UAB „Tiketa“ internetu įsigijo bilietus į VšĮ „Baltic Music“ organizuojamą spektaklį, tačiau nuvykęs į renginį sužinojo, kad jis neįvyks. Ieškovas kreipėsi į UAB „Tiketa“ dėl sumokėtų pinigų už bilietus grąžinimo, kelionės išlaidų padengimo bei neturtinės žalos atlyginimo. UAB „Tiketa“ prašymo netenkino, teigė, kad ji yra bilietų platintoja, už renginio kokybę, atšaukimą neatsako ir nurodė kreiptis į renginio organizatorių VšĮ „Baltic Music“. Į pateiktas pretenzijas VšĮ „Baltic Music“ neatsakius, ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo solidariai iš atsakovių UAB „Tiketa“ ir VšĮ „Baltic Music“.

Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies – priteisė ieškovui iš UAB „Tiketa“ turtinę žalą, prašomos priteisti neturtinės žalos dydį sumažino. Apeliacinės instancijos teismas šį sprendimą paliko nepakeistą.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija nutarė kreiptis į Teisingumo Teismą, nes šalių ginčui spręsti aktualių Europos Sąjungos teisės normų turinys iki galo nėra aiškus. Atsižvelgdama į plačią „prekiautojo“ sąvokos apibrėžtį bei Direktyvos 2011/83 kalbinių versijų skirtumus, teisėjų kolegija pateikė klausimus ESTT, kad šis išaiškintų „prekiautojo“ sąvokos turinį. Teisėjų kolegija prašo išaiškinti, ar asmuo, tarpininkaujantis vartotojui perkant bilietą, gali būti laikomas prekiautoju, kuriam tenka Direktyva 2011/83 nustatyti įpareigojimai, ir, atitinkamai, pirkimo – pardavimo ar paslaugų sutarties šalimi, kuriai vartotojas gali reikšti ieškinį. Nuo atsakymo į šį klausimą priklauso kuris iš atsakovų turėtų atsakyti prieš vartotoją dėl netinkamo vartojimo sutarties vykdymo. Kasacinis teismas taip pat teiraujasi Teisingumo Teismo, ar pareiga informuoti vartotoją yra laikoma įvykdyta tinkamai, jei informacija pateikiama Paslaugų teikimo taisyklėse, su kuriomis vartotojas supažindinamas internetiniame puslapyje tiketa.lt, t. y. prieš atliekant atsiskaitymą, susipažinimas ir įsipareigojimas šių taisyklių laikytis patvirtinamas padedant specialiai tam skirtą varnelę internetinėje sistemoje ir paspaudžiant atitinkamą nuorodą.

Civilinės bylos nagrinėjimas stabdomas iki Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo priėmimo. Bylos Nr. e3K-3-198-684/2020

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo informacija

Back to top button