Teismai

LAT išleido naują praktikos biuletenį

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išleido naują praktikos biuletenį Nr. 52, kuriame apibendrinta 2019 metų antrojo pusmečio aktualiausia LAT praktika, pateikta vartojimo kredito santykių teisinio reguliavimo apžvalga ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų santraukos.

LAT praktikos biuletenis rengiamas vykdant Teismų įstatyme 27 straipsnyje numatytą funkciją užtikrinti vienodą teisės aiškinimą ir taikymą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenyje galėsite susipažinti su LAT praktika civilinių, baudžiamųjų ir atnaujintų administracinių nusižengimų bylose. Taip pat šiame numeryje bus galima rasti apžvalgą vartojimo kredito santykių teisinio reglamentavimo ypatumų ir jų taikymo bei aiškinimo teismų praktikoje tema. Kaip visada biuletenyje yra ir skyriai, skirti reikšmingų Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų santraukoms.

LAT elektroninis periodinis leidinys skaitytojams nuo šiol bus patogiau prieinamas ir platinamas nemokamai.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenį Nr. 52 galima skaityti čia.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo informacija

Raktažodžiai
Close
Close