Teismai

Lietuvos teismų veikla sugriežtinus COVID-19 prevencijos priemones

Teisėjų taryba, reaguodama į koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės Lietuvoje didėjimą, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtus sprendimus dėl papildomų sugriežtintų prevencijos priemonių taikymo Lietuvos Respublikoje, skatina Lietuvos teismus, teisėjus ir teismų sistemos bendruomenę ypač rimtai vertinti kylančias grėsmes teismų lankytojų, teisėjų, valstybės tarnautojų bei darbuotojų sveikatai.

Teisėjų taryba, siekdama užtikrinti tolimesnį nepertraukiamą teismų sistemos darbą ir nesukelti neigiamų padarinių teisingumo vykdymo procesui, teismams rekomenduoja imtis šių laikinų prevencijos ir apsaugos nuo koronaviruso (COVID-19) plitimo priemonių:

  • pagal galimybes visose žodinio proceso tvarka nagrinėjamose bylose teismo posėdžius organizuoti naudojant nuotolinio vaizdo priemones, o negalint tokiu būdu organizuoti bylų nagrinėjimo – atidėti visus 14-os dienų laikotarpiu (iki 2020 m. kovo 29 d.) žodinio proceso tvarka nagrinėti paskirtus teismo posėdžius, išskyrus tuos atvejus, kai tai susiję su būtinų proceso veiksmų atlikimu nagrinėjamose bylose (pavyzdžiui, dėl kardomosios priemonės – suėmimo skyrimo/pratęsimo, vaiko paėmimo iš nesaugios aplinkos ir pan.);
  • esant būtinybei organizuoti teismo posėdžius žodinio proceso tvarka, pagal galimybes užtikrinti, kad tarp proceso dalyvių ir kitų byloje dalyvaujančių asmenų būtų ne mažesnis nei 2 m atstumas, o posėdyje dalyvautų tik būtini asmenys. Taip pat užtikrinti nuolatinį teismo posėdžių salių vėdinimą, darant ne trumpesnes kaip 15 min. posėdžio pertraukas ne rečiau kaip kas valandą. Be to, būtina laikytis visų valstybės ekstremalių situacijų operacijų centro priimtų sprendimų ir rekomendacijų, kurie skelbiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto tinklapyje: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas.

Teisėjų taryba taip pat teismams rekomenduoja atidėti visus teismų savivaldos institucijų (komisijų, komitetų, darbo grupių ir kt.) posėdžius ir kitus renginius.

Iki 2020 m. kovo 29 d. rekomenduojama maksimaliai apriboti asmenų susipažinimą su bylomis teismo patalpose, teismo personalo fizinį kontaktą su lankytojais, o fizinį aptarnavimą taikyti tik tiek, kiek tai yra būtina proceso dalyvių teisėms užtikrinti.

Su Teisėjų tarybos rekomendacijomis galima susipažinti čia.

Lankytojai, kurie kreipiasi į Lietuvos teismus įvairiais iškilusiais klausimais, skatinami  aktyviau naudotis portalo e.teismas.lt teikiamomis paslaugomis. Primename, kad elektroninės teismo paslaugos teikiamos civilinėse, administracinėse, administracinių nusižengimų bylose, teisminės mediacijos procese. Portalą e.teismas.lt galima pasiekti savo asmeninio, nešiojamojo ar planšetinio kompiuterio bei telefono naršyklėje surinkus adresą e.teismas.lt.

Be to, portale e.teismas.lt galima formuoti teismui teikiamus procesinius dokumentus – juos pildyti pagal parengtas dokumentų formas, gauti pranešimus apie dokumentų priėmimą, bylos nagrinėjimą, susipažinti su elektronine forma tvarkoma bylos medžiaga, klausytis teismo posėdžių garso įrašų. Primename, kad elektroniniu būdu pateikti dokumentai turi tokią pačią juridinę galią kaip ir asmens pasirašytas ir įprasta tvarka pateiktas dokumentas.

Šiuo laikotarpiu skatintumėme prisijungti prie portalo e.teismas.lt per elektroninius valdžios vartus (internetinės bankininkystės prisijungimo priemonėmis; asmens tapatybės kortele arba elektroniniu parašu) arba teismo išduotais prisijungimo duomenimis.

Išsamiau apie elektronines teismų teikiamas paslaugas galite susipažinti portale e.teismas.lt.

Lietuvos teismų informacija

Raktažodžiai
Close
Close