InstitucijosTech+Law

ES Taryba susitarė dėl skaitmeninės Europos programos

ES nustato naują finansavimo programą „Skaitmeninė Europa“, kuri pradės veikti 2021 metais. Ji skirta padėti Europos šalių visuomenės ir ekonomikos skaitmeninei transformacijai. Vakar Taryba susitarė dėl savo pozicijos (dalinio bendro požiūrio) dėl pasiūlymo, kuriuo siekiama suaktyvinti pagrindinių skaitmeninių technologijų didelio masto diegimą ir skatinti jų naudojimą.

Susitarimas neapima su biudžetu susijusių ir horizontaliųjų klausimų, kurie yra šiuo metu vykstančių diskusijų derybose dėl kitos ES daugiametės finansinės programos (DFP), apimančios 2021–2027 m. laikotarpį, dalis. Jis taip pat neapima tam tikrų elementų, susijusių su įvairių sudėčių Tarybos posėdžiuose svarstomais pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Finansavimas pagal Skaitmeninės Europos programą bus teikiamas projektams penkiose srityse: superkompiuterijos, dirbtinio intelekto, kibernetinio saugumo, aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių ir skaitmeninių technologijų plataus naudojimo ekonomikoje ir visuomenėje užtikrinimo srityse.

Projektų, skirtų našiosios kompiuterijos pajėgumams kurti, finansavimas būtų naudingas tokioms sritims kaip sveikatos priežiūra, automobilių sauga ir atsinaujinančioji energija. Gaudamos ES paramą viešosios valdžios institucijos ir net mažiausios įmonės turėtų geresnę prieigą prie dirbtinio intelekto bandymų infrastruktūros, o tai padės plačiau naudotis dirbtinio intelekto technologija. Finansavimas taip pat būtų teikiamas kibernetinės gynybos ir pažangiausios kibernetinio saugumo įrangos srityse.

Pagal šią programą bus remiami aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių mokymai, skirti dabartiniams ir būsimiems darbuotojams, taip pat mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei viešojo administravimo institucijoms. Teikiamas finansavimas padėtų įgyvendinti viešojo administravimo institucijų skaitmeninę transformaciją ir sustiprinti viešųjų paslaugų sąveikumą ES mastu. Programa taip pat stiprinamas skaitmeninių inovacijų centrų, suteikiančių galimybes įmonėms, visų pirma MVĮ, ir viešojo administravimo institucijoms naudotis techninėmis žiniomis, tinklas.

Tarybos tekste išplėtotos ir paaiškintos nuostatos, susijusios su programos įgyvendinimu ir valdymu, pavyzdžiui, nurodant veiksmus, kurie turėtų būti tiesiogiai įgyvendinami Komisijos įgyvendinimo aktu, ir veiksmus, kuriuos turėtų įgyvendinti kitas subjektas, pavyzdžiui, bendroji įmonė.

Skaitmeninės Europos programa papildys kelias kitas programas, kuriomis remiama skaitmeninė transformacija, t. y. programą „Europos horizontas“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės skaitmeniniams aspektams skirtą dalį.

Tekstas, dėl kurio susitarta šiandien, yra Tarybos pozicija derybose su Europos Parlamentu. Tam, kad tekstas galėtų įsigalioti, dėl jo turi susitarti abi institucijos.

 

ES Tarybos informacija

Raktažodžiai
Close
Close