Teismai

Iškilmingai paminėtos Lietuvos administracinių teismų 25-osios įsteigimo metinės

Birželio 3 d. Lietuvos administraciniai teismai iškilmingai paminėjo administracinių teismų 25-ąsias įsteigimo metines. Renginys subūrė gausų būrį administracinių teismų bendruomenės narių ir gerbiamų svečių, kurie dalinosi sveikinimais, prisiminimais ir įžvalgomis apie administracinių teismų veiklos ištakas, kūrimosi iššūkius, jų reikšmę Lietuvai.

Renginys prasidėjo sveikinimo kalbomis. Savo mintimis ir linkėjimais dalinosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) pirmininkė Skirgailė Žalimienė, kuri pabrėžė dabartinį ir būsimą administracinių teismų ir teisėjų vaidmenį. „Neabejotina, jog administracinės justicijos istorija, įskaitant Lietuvos situaciją, iš tiesų buvo ir yra sėkmės istorija. Per pastaruosius 25 metus Lietuvos administraciniai teismai svariai prisidėjo prie šiuolaikinės demokratijos ir teisinės valstybės kultūros plėtros. Teismai palaipsniui pelnė tiek pilietinės visuomenės, tiek valdžios institucijų pasitikėjimą. Valstybės institucijos ir teismai nėra suvokiami kaip konkurentai, tačiau kartu bendradarbiauja, siekdami skatinti atskaitomybę ir pasitikėjimą teisine tvarka, kurie yra esminiai socialinio saugumo veiksniai“ – teigė Skirgailė Žalimienė.

Regionų administracinio teismo (RAT) pirmininkas Gediminas Užubalis, tardamas sveikinimo žodį, akcentavo istorinius administracinių teismų kūrimosi aspektus bei jų indėlį į teisingumo užtikrinimą Lietuvoje.

Gerbiami renginio svečiai – Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas Gintaras Goda, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkė Danguolė Bublienė, Teisėjų tarybos pirmininkė Sigita Rudėnaitė bei Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas Haroldas Šinkūnas. Dekanas administracinių teismų teisėjų bendruomenei palinkėjo savo veikloje vadovautis aukščiausiais teisės viršenybės bei žmogaus teisių apsaugos standartais, eiti tarptautiniu teismų bendradarbiavimo keliu bei siekti glaudesnių praktinio ir akademinio bendradarbiavimo ryšių. Ypatingą sveikinimą vaizdo įrašu perdavė Europos administracinių teismų teisėjų asociacijos prezidentas Sylvain Mérenne, kuris pabrėžė Lietuvos administracinių teismų vaidmenį Europos administracinių teismų bendruomenei bei jos vystymui.

Renginyje savo prisiminimais ir įžvalgomis taip pat dalinosi administracinės justicijos sistemai nusipelnę buvę ir esami administracinių teismų teisėjai bei gerbiami svečiai. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas Stasys Šedbaras, buvusi ilgametė Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkė Zita Smirnovienė, buvęs LVAT pirmininkas bei dabartinis LVAT teisėjas Ričardas Piličiauskas bei šio teismo teisėja Veslava Ruskan ir Jolanta Malijauskienė, buvusi ir  Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkė.

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Administracinės teisės ir administracinės justicijos mokslo centro vadovė prof. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė renginio metu, pristatydama pranešimą „Administracinės justicijos veiksmingumas – pasirinkimas, pralenkiantis laiką“, aptarė šimtmečiais besiformavusios administracinės justicijos prasmę Europoje, jos svarbą Lietuvos teisinės kultūros ir visos teisinės sistemos sėkmei. „Šiandien administracinio teismo teisėjas su savo panoraminiu matymu tampa stipria, kartais net politinės jėgos žemėlapį perbraižančia jėga, pvz. rinkimų bylose, administracinių normų kontrolės bylose, vietos savivaldos narių, merų priesaikos sulaužymo bylose. Pirminė administracinio teismo teisėjo matoma oficiali užduotis – ginti „teisę valstybėje“, užtikrinant teisės viršenybės principą. Bet jam tenka ir daug subtilesnė nematoma arba numanoma užduotis – teisėjas raginamas ginti ne tik teisę valstybėje, bet „teisę nuo valstybės“, nuo matomų valstybės jėgos/valdžios nešėjų, valstybės institucijų, viešojo administravimo subjektų“ – savo pranešime teigė  prof. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė.

Renginio pabaigoje vyko iškilminga apdovanojimų ceremonija, kurioje buvo pagerbti asmenys, svariai prisidėję prie administracinių teismų įsteigimo, vystymo bei jų veiklos sėkmės.

Renginį vedė LVAT teisėjas Ramūnas Gadliauskas bei RAT teisėja Rūta Miliuvienė.

Back to top button