Institucijos

Taryba galutinai patvirtino Teisės į taisymą direktyvą

ES Taryba priėmė direktyvą, kuria skatinamas sugedusių arba trūkumų turinčių prekių taisymas, dar žinomą kaip Teisės į taisymą direktyva. Remiantis šiuo teisės aktu vartotojams bus lengviau siekti, kad prekė būtų taisoma, o ne pakeičiama, o taisymo paslaugos bus prieinamesnės, skaidresnės ir patrauklesnės. Direktyvos priėmimas yra paskutinis teisėkūros sprendimų priėmimo proceso etapas.

Priimta direktyva sukuriamas priemonių ir paskatų rinkinys, kuriuo siekiama, kad taisymas vartotojams taptų patrauklesnis. Be kita ko, reikalaujama, kad gamintojai taisytų techniškai pagal ES teisę pataisomus gaminius; sudaroma galimybė gauti savanoriško taisymo formą su aiškia informacija apie taisymo procesą (terminus, kainas ir t. t.); sukuriama Europos interneto platforma, kurioje vartotojai gali lengvai rasti taisymo paslaugas, ir nustatomas teisinės garantijos pratęsimas 12 mėnesių, jei vartotojai pasirenka taisymą, o ne pakeitimą.

Ateityje pataisomų gaminių sąrašas gali būti išplėstas: kai Komisija nustatys naujus taisomumo reikalavimus tam tikriems gaminiams, jie bus įtraukti į Teisės į taisymą direktyvą.

Tarybai patvirtinus teisės aktą, jis buvo priimtas. Direktyvą pasirašius Europos Parlamento pirmininkei ir Tarybos pirmininkui, ji bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalios praėjus 20 dienų po jos paskelbimo. Valstybės narės per 24 mėnesius nuo šios direktyvos įsigaliojimo turės perkelti jos nuostatas į nacionalinę teisę.

Šį pasiūlymą Komisija pateikė 2023 m. kovo 22 d. ir jis yra Naujosios vartotojų darbotvarkės ir Žiedinės ekonomikos veiksmų plano dalis. Jis papildo kitus pastarojo meto ES teisės aktus, kuriais skatinamas tvarus vartojimas, pavyzdžiui, Tvarių gaminių ekologinio projektavimo reglamentą (kuriuo bus skatinama gaminti pataisomus gaminius) ir direktyvą dėl daugiau galių suteikimo vartotojams dalyvauti žaliojoje pertvarkoje (ji sudarys sąlygas vartotojams pardavimo vietose priimti geriau informacija pagrįstus pirkimo sprendimus).

ES Tarybos informacija

Back to top button