Universitetai

Prieinamas naujas leidinys „Konstitucinė justicija Lietuvoje: trys veiklos dešimtmečiai“

Pasirodė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos 30-mečiui skirtas recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys „Konstitucinė justicija Lietuvoje: trys veiklos dešimtmečiai“. Straipsnius šiam leidiniui parengė VU Teisės fakulteto mokslininkai ir kolegos iš kitų universitetų. Leidinio mokslinės redaktorės doc. dr. Agnė Juškevičiūtė-Vilienė ir doc. dr. Dovilė Pūraitė-Andrikienė.

Prieš daugiau nei 30 metų Lietuvos Tauta priėmė Konstituciją, kartu nuspręsdama, kad konstitucinė teisminė kontrolė bus patikėta naujai, iki tol Lietuvos teisės sistemoje neegzistavusiai konstitucinės kontrolės institucijai – Konstituciniam Teismui. 1993 m. įsteigtas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas jau tris dešimtmečius sėkmingai vykdo šią misiją Lietuvoje. Konstitucinis Teismas rado savo vietą valstybės ir visuomenės gyvenime, išsikovojo autoritetą tarp valstybės valdžios institucijų ir lėmė daug pokyčių teisės sistemoje. Šio teismo jurisprudencija reikšmingai prisidėjo prie sėkmingo perėjimo prie naujos, su Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės standartais suderintos, teisės sistemos ir turėjo didelę įtaką demokratijos, teisinės valstybės ir konstitucinės santvarkos stabilumo stiprinimui Lietuvoje. Konstitucinio Teismo jurisprudencija „byla po bylos“ keitė ne tik nacionalinę teisės sistemą, bet ir pačios Konstitucijos sampratą. Konstitucija yra daugiau nei tik straipsnių rinkinys; jos turinys didele dalimi yra Konstitucinio Teismo jurisprudencinės veiklos rezultatas. Per 30 Konstitucinio Teismo veiklos metų jo formuojama oficialioji konstitucinė doktrina vystėsi, kito, reagavo į pokyčius valstybėje ir visuomenėje. Tokiu būdu Konstitucinio Teismo jurisprudencija įkvėpė Konstitucijai turinį ir prasmę, todėl ji tapo gyvu instrumentu ir veiksmingu teisės aktu, galinčių daryti tiesioginę įtaką asmenų gyvenimui ir gerovei.

Konstitucinio Teismo išnagrinėtos bylos ir suformuota oficialioji konstitucinė doktrina aktuali ne tik teisę kuriantiems ir teisę taikantiems subjektams, bet ir mokslininkams, studentams. Dėl savo reikšmingumo Konstitucinio Teismo jurisprudencija dažnai tampa ir mokslinių diskusijų bei tyrimų objektu. Šią tendenciją atspindi ir šis recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys, kuriame siekiama apžvelgti per tris Konstitucinio Teismo veiklos dešimtmečius Lietuvoje nueitą kelią. Konstitucinės jurisprudencijos plėtrą stebi ir seka ne tik konstitucinės teisės, bet ir visų kitų teisės šakų mokslininkai. Todėl šiame leidinyje galima rasti skirtingų teisės šakų (konstitucinės, civilinės, baudžiamosios, tarptautinės teisės, aplinkos apsaugos, ūkio reguliavimo) mokslininkų straipsnių, kuriuose įvairiais aspektais analizuojama Konstitucinio Teismo jurisprudencija, jos įtaka skirtingoms teisės šakoms ir institutams, Konstitucinio Teismo santykis su kitais nacionaliniais ir tarptautiniais teismais, Konstitucijos interpretavimo subtilybės, atskiri Konstitucinio Teismo įgaliojimai ar kiti šios institucijos teisinės padėties elementai.

Šiame leidinyje publikuota 17 straipsnių, kurių autoriai: dr. Johanas Baltrimas, prof. dr. Toma Birmontienė, dr. Nika Bruskina, doc. dr. Laurynas Didžiulis, prof. dr. Aurelijus Gutauskas, prof. dr. Danutė Jočienė, doc. dr. Agnė Juškevičiūtė-Vilienė, Airė Keturakienė, doc. dr. Donatas Murauskas, prof. dr.(HP) Egidijus Kūris, doc. dr. Giedrė Lastauskienė, dr. Elena Masnevaitė, dr. Jolita Miliuvienė, doc. dr. Dovilė Pūraitė-Andrikienė, Albertas Šekštėlo, prof. dr. Egidijus Šileikis, doc. dr. Haroldas Šinkūnas, doc. dr. Indrė Isokaitė-Valužė, partnerystės prof. dr. Algirdas Taminskas, dr. Gabrielė Taminskaitė-Kočiūnė.

Su leidiniu galima susipažinti čia.

Leidinio redaktorės

Doc.dr. Agnės Juškevičiūtė-Vilienė

Doc.dr. Dovilė Pūraitė-Andrikienė

Back to top button