Teismai

ESTT: keleiviai turi teisę į kompensaciją net ir tuo atveju, jei neatvyko registruotis ir apie atsisakymą vežti jiems buvo pranešta bent prieš dvi savaites iki numatyto skrydžio išvykimo laiko

Negalėdama užsiregistruoti į skrydį iš Frankfurto prie Maino į Madridą keleivė susisiekė su bendrove LATAM Airlines. Tuomet ši bendrovė informavo, kad ji, iš anksto nepranešusi keleivei, ją perkėlė į skrydį, kuris įvyko dieną anksčiau. Be to, ta bendrovė jai pranešė, kad jos skrydžio atgal, kuris turėjo įvykti daugiau kaip po dviejų savaičių, rezervacija buvo užblokuota, nes ji neišvyko skrydžiu pirmyn. Ši keleivė paprašė LATAM Airlines sumokėti fiksuotą 250 EUR kompensaciją dėl atsisakymo vežti skrydžiu atgal.

Vokietijos teismas, į kurį kreipėsi keleivė, paklausė Teisingumo Teismo, ar tokia kompensacija pagal Oro transporto keleivių reglamentą suponuoja, kad keleivis turi atvykti registruotis nepaisydamas to, kad oro transporto bendrovė jam iš anksto pranešė, kad jam nebus leista įlipti į lėktuvą. Tas teismas taip pat siekia išsiaiškinti, ar oro transporto bendrovė gali būti atleista nuo pareigos mokėti kompensaciją, kaip numatyta skrydžio atšaukimo atveju, jeigu apie atsisakymą vežti praneša keleiviui gana iš anksto, t. y. bent prieš dvi savaites iki numatyto skrydžio išvykimo laiko.

Vakar dienos sprendime Teisingumo Teismas konstatavo, kad numatomo atsisakymo vežti atveju kompensacija už atsisakymą vežti yra mokėtina net ir tuo atveju, jei atitinkamas keleivis neatvyko registruotis. Iš tiesų, jei oro vežėjas iš anksto praneša keleiviui, kad be jo sutikimo atsisakys jį vežti skrydžiu, kuriam jis turi patvirtintą rezervaciją, reikalavimas atvykti registruotis yra nereikalingas formalumas.

Be to, Teisingumo Teismas nusprendė, kad teisė į kompensaciją taikoma, net jei apie atsisakymą vežti keleiviui buvo pranešta bent prieš dvi savaites iki numatyto skrydžio išvykimo laiko. Nėra pagrindo
atsisakymui vežti taikyti tik skrydžių atšaukimui numatytos taisyklės, pagal kurią oro vežėjai atleidžiami nuo pareigos mokėti kompensaciją keleiviams, jei jie praneša keleiviams apie skrydžio atšaukimą bent prieš dvi savaites iki numatyto skrydžio išvykimo laiko.

ES Teisingumo Teismo informacija

Back to top button