Notariatas

Įsigaliojo nauji notarinių veiksmų įkainiai

Spalio 1 d. įsigaliojo Teisingumo ministerijos parengti nauji notarų atlyginimo įkainiai, kuriems yra pritarusi Vyriausybė. Nauji įkainiai buvo apskaičiuoti įvertinant notarų veiklos sąnaudas pagal Vyriausybės patvirtintą Notarų atlyginimo dydžių (įkainių) nustatymo metodiką.

Pasak teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos, pagrindinis pokyčių tikslas –  objektyviais duomenimis pagrįsti, skaidrūs bei aiškūs notarinių veiksmų įkainiai siekiant užtikrinti, jog asmenys už identiškus notarinius veiksmus skirtingiems notarams mokėtų vienodą Vyriausybės nustatytą atlyginimą. Pagal naują tvarką, yra nustatomi fiksuoti įkainiai, į kuriuos taip pat įtraukiamas įkainis už papildomus veiksmus. Tai reiškia, kad įsigaliojus naujiems įkainiams, už tai, kas anksčiau kainuodavo papildomai – dokumento projekto parengimas, dokumento lapų atspausdinimas ir privalomų duomenų perdavimas valstybės registrams – dabar negalės būti imamas papildomas atlyginimas. 

Pavyzdžiui, iki šiol už įgaliojimų tarp giminaičių patvirtinimą įkainis galėjo siekti iki 10 eurų. Tačiau notarai papildomai galėjo priskaičiuoti dar 10 eurų už projekto parengimą ir 8 eurus už duomenų perdavimą Registrų centrui. Taigi, galutinė tokio įgaliojimo kaina buvo 28 eurai. Pagal naują reguliavimą, įgaliojimas tarp giminaičių kainuos 15 eurų, tačiau papildomi įkainiai negalės būti priskaičiuoti. Iki šiol asmeniui testamento sudarymas kartu su papildomais veiksmais galėjo kainuoti daugiau nei 70 eurų, pagal naujus įkainius, už testamento patvirtinimą yra nustatytas fiksuotas 40 eurų įkainis. Už palikimo priėmimą ar atsisakymą notarui kartais tekdavo sumokėti ir daugiau nei 40 eurų, nuo spalio 1 d. tokio veiksmo įkainis yra 34 eurai.

Naujasis reguliavimas taip pat nustato skaidresnį atleidimo nuo notaro atlyginimo mokėjimo mechanizmą. Siekiant išlaikyti notarų įkainių socialinį aspektą, paliekamos galioti visos iki šiol nustatytos įkainių lengvatos. Notarų įkainiai mažinami gaunantiems socialinę pašalpą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą.

Augančių palūkanų kontekste, įtvirtinamas naujas atleidimo nuo notaro atlyginimo mokėjimo atvejis – 30 proc. mažinamas įkainis už hipotekos patvirtinimą, sudarant kredito refinansavimo sutartį ir įkeičiant šeimos turtą arba vienintelį asmens būstą.

Naujas notarų atlyginimo įkainių reguliavimas yra parengtas atsižvelgiant į 2020 m. Valstybės kontrolės audito rekomendacijas ir Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pastabas. 

Teisingumo ministerija primena, kad Seimas 2022 m. gruodžio 20 d. priėmė Lietuvos Respublikos notariato įstatymo pakeitimus, kuriais buvo įtvirtinta, kad atlyginimo dydį už notarinių veiksmų atlikimą bei atleidimo nuo jo mokėjimo atvejus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė pagal savo tvirtinamą notarų atlyginimo dydžių (įkainių) nustatymo metodiką. Ši metodika buvo patvirtinta 2023 m. sausio 25 d. Vyriausybės nutarimu. Naujiesiems notarinių veiksmų įkainiams Vyriausybė pritarė 2023 m. birželio 28 d.

Naujus notarų atlyginimo įkainius ir jų skaičiavimo tvarką rasite čia: https://bitly.ws/Wdz2.

Teisingumo ministerijos informacija

Back to top button