NotariatasUniversitetai

Marius Stračkaitis: Europos Sąjungos notariatų taryba (CNUE) veikia nuo pinigų plovimo prevencijos mechanizmų stiprinimo iki paramos Ukrainai

Europos Sąjungos notariatų tarybos (CNUE) viceprezidentu 2023 metų kadencijai buvo išrinktas VU Teisės fakulteto alumnas, Lietuvos notarų rūmų prezidentas Marius Stračkaitis. Toks sprendimas priimtas ruošiantis artėjančiam Lietuvos pirmininkavimui CNUE.

M. Stračkaitis 2023 m. kadencijoje dirbs kartu su CNUE prezidentu dr. Peteriu Stelmaszczyku, kurį delegavo šiemet CNUE pirmininkaujanti Vokietija. Šiais metais viceprezidentas ruošis būsimam, 2024 m. vyksiančiam Lietuvos notariato pirmininkavimui CNUE. M. Stračkaitis papasakojo, kokios pagrindinės CNUE viceprezidento atsakomybės, kokie iššūkiai laukia ir kaip CNUE remia notarus Ukrainoje.

Kokios pagrindinės Jūsų kaip CNUE viceprezidento funkcijos, už kokią sritį esate daugiausiai atsakingas?

„Pirmiausia – mokausi ir rengiuosi būsimajam 2024 metų pirmininkavimui Europos Sąjungos notariatų taryboje. CNUE veikloje, atstovaudamas Lietuvos notarų rūmams, dalyvauju jau pusantro dešimtmečio, tačiau viena yra atvykti į periodinius renginius, klausytis ir balsuoti savo šalies notariato atstovo teisėmis, o kita – būti šios organizacijos, vienijančios daugiau kaip 40 tūkstančių žemyno notarų vadovybės dalimi. Stengdamasis įsisavinti CNUE biuro veiklos metodus, principus ir darbotvarkę, galvoju apie kitus metus, kai šia vadovavimo atsakomybe teks dalintis ir Lietuvos notarų rūmams. Atsižvelgiant į mano ligšiolinę patirtį skleidžiant notariatų reformos idėjas Ukrainoje, Moldovoje, Vidurio Azijos šalyse, man patikėta atsakomybė rūpintis CNUE bendradarbiavimu su Rytų Partnerystės šalimis, ypač – su Ukraina ir Moldova. Prieš metus prasidėjus didelio masto Rusijos agresijai, Lietuvos iniciatyva, pasiūlymą palaikius organizacijos nariams, Ukrainos notariatas buvo priimtas į CNUE nario stebėtojo statusu. Moldovos notariatas  taip pat atitinka CNUE statute numatytus reikalavimus priėmimui į organizaciją nario stebėtojo teisėmis.“

Kokie šiuo metu CNUE veiklos didžiausi iššūkiai?

„Pradėdamas savo metų trukmės CNUE prezidento kadenciją, Vokietijos notaras dr. Peteris Stelmaszczykas įvardijo keturis šių metų veiklos prioritetus:

  1. Pinigų plovimo prevencijos europinių mechanizmų stiprinimas, atsižvelgiant į Europos notarų kasdienę profesinę pareigą užkirsti kelią pinigų plovimui svarbiose teisinių sandorių srityse, tokiose kaip įmonių teisė ir nekilnojamojo turto perleidimas.
  2. Parama ES teisinių sistemų skaitmeninimui – modernių skaitmeninių technologinių sprendimų diegimas užtikrinant teisės viršenybės principus.
  3. Pažeidžiamų asmenų apsauga.
  4. Parama Ukrainos ir jos notariato rekonstrukcijai.

Tai tikrai nemaži iššūkiai.“

Ar CNUE prisideda prie paramos notarams Ukrainoje?

„Iškart po 2022 m. vasario 24-sios, kai prasidėjo didelio masto Rusijos agresija, CNUE vadovybė ėmėsi aktyvių veiksmų telkiant ir teikiant pagalbą notarams Ukrainoje. Kaip minėjau, mūsų iniciatyva buvo priimtas sprendimas dėl Ukrainos notariato priėmimo į CNUE nario stebėtojo statusu. CNUE generalinės asamblėjos nutarimu organizacija skyrė lėšų pagalbai Ukrainoje. Buvo parengta ir Europos notarų tinklo svetainėje paskelbta teisinė informacija apie Ukrainą (https://www.notariesofeurope.eu/en/stand-with-ukraine), koordinuojama ir Europos notarams teikiama informacija apie ES priimtas finansines sankcijas Rusijai ir Baltarusijai. Negaliu nepaminėti ir daugelio kolegų Europoje asmeninės pagalbos – jie asmeniškai aukojo lėšų nukentėjusiesiems, organizavo prieglobstį nuo karo bėgantiems Ukrainos žmonėms, nemažai Europos notarų priėmė Ukrainos notarų šeimas į savo namus.“

VU Teisės fakulteto informacija

Back to top button