Teismai

ES Bendrasis Teismas patvirtino, kad dėl Steam platformos aktyvavimo raktų geografinio blokavimo buvo pažeista Sąjungos konkurencijos teisė

Gavusi informacijos apie tam tikrų AK skirtų vaizdo žaidimų geografinį blokavimą Steam platformoje dėl naudotojų geografinės padėties, Komisija pradėjo tyrimą. 2021 m. sausio 20 d. sprendimais ji konstatavo, kad platformos valdytojas Valve ir penki žaidimų leidėjai, t. y. Bandai, Capcom, Focus Home, Koch Media ir ZeniMax, pažeidė Sąjungos konkurencijos teisę. Komisija papriekaištavo Valve ir penkiems leidėjams dėl to, kad dalyvavo visuose antikonkurenciniuose susitarimuose ar suderintuose veiksmuose. Jais buvo siekiama apriboti tarpvalstybinį tam tikrų su Steam platforma suderinamų AK skirtų vaizdo žaidimų pardavimą įvairiais laikotarpiais nuo 2010 m. iki 2015 m. įdiegiant teritorinės kontrolės funkcijas, ypač Baltijos šalyse, taip pat tam tikrose Centrinės ir Rytų Europos šalyse. Valve pareiškė ieškinį Europos Sąjungos Bendrajame Teisme dėl su ja susijusio sprendimo panaikinimo.

Šiandien priimtu sprendimu Bendrasis Teismas ieškinį atmetė.

Bendrasis Teismas konstatavo, kad Komisija teisiškai pakankamai įrodė, kad Valve ir kiekvienas iš penkių leidėjų buvo sudarę susitarimą ar derino veiksmus, siekdami riboti lygiagretų importą geografiškai blokuojant raktus, leidžiančius aktyvuoti ir prireikus naudoti aptariamus vaizdo žaidimus Steam platformoje. Šiuo geografiniu blokavimu buvo siekiama neleisti tam tikrose šalyse maža kaina platinamų vaizdo žaidimų pirkti platintojams ar naudotojams kitose šalyse, kuriose kainos yra gerokai didesnės. Taigi aptariamu geografiniu blokavimu nesiekta apsaugoti AK skirtų vaizdo žaidimų leidėjų autorių teisių; jis buvo taikomas siekiant panaikinti šių vaizdo žaidimų lygiagretų importą ir apsaugoti leidėjų gaunamus didelius autorinius atlyginimus, taigi ir Valve gaunamas maržas.

Atsakydamas į įvairius Valve pateiktus argumentus Bendrasis Teismas taip pat priėmė sprendimą dėl Sąjungos konkurencijos teisės ir autorių teisių santykio. Konkrečiai kalbant, jis priminė, kad autorių teisėmis siekiama tik užtikrinti atitinkamų teisių turėtojams teisę komerciškai naudoti saugomų objektų pateikimą į apyvartą arba pateikimą naudoti, suteikiant licencijas už sumokamą atlygį. Tačiau autorių teisės jiems neužtikrina galimybės reikalauti didžiausio įmanomo atlygio ar elgtis taip, kad atsirastų dirbtiniai kainų skirtumai tarp padalytų nacionalinių rinkų. Iš tiesų toks padalijimas ir dėl to atsiradęs dirbtinis kainų skirtumas yra nesuderinami su vidaus rinkos sukūrimu.

Beje, Valve, remdamasi nagrinėjamo geografinio blokavimo neva teigiamu poveikiu konkurencijai, negalėjo paneigti bendro vertinimo, kad nagrinėjami slapti veiksmai, kvalifikuoti kaip ribojimas dėl tikslo, yra pakankamai žalingi.

ES Bendrojo Teismo informacija

Back to top button