Teismai

Generalinė advokatė T. Ćapeta: nacionalinė antidopingo institucija, internete paskelbusi dopingą vartojusio profesionalaus sportininko asmens duomenis, nepažeidžia BDAR

Austrijos profesionali vidutinių nuotolių bėgikė buvo pripažinta kalta dėl to, kad pažeidė Austrijos antidopingo taisykles. Austrijos antidopingo teisinė komisija (Österreichische Anti-Doping-Rechtskommission, ÖADR) visus nagrinėjamu laikotarpiu sportininkės pasiektus rezultatus pripažino negaliojančiais, panaikino visus startinius mokesčius ir (arba) piniginius prizus, taip pat uždraudė jai ketverius metus dalyvauti bet kokiose sporto varžybose. Šį sprendimą patvirtino ÖADR ir Austrijos nepriklausoma arbitražo komisija (Unabhängige Schiedskommission, USK). Nepriklausoma antidopingo agentūra (Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung, NADA) taip pat paskelbė sportininkės vardą ir pavardę, jos antidopingo taisyklių pažeidimus ir suspendavimo laikotarpį viešai prieinamoje interneto
svetainėje pateiktoje suspenduotų sportininkų lentelėje.

Sportininkė pateikė USK prašymą peržiūrėti šį sprendimą. Šiai institucijai, be kita ko, kyla klausimas, ar dopingą vartojusio profesionalaus sportininko asmens duomenų paskelbimas interneto svetainėje yra suderinamas su BDAR.

Šios savaitės išvadoje generalinė advokatė Tamara Ćapeta pirmiausia nagrinėjo klausimą dėl šio prašymo priimtinumo. Generalinė advokatė mano, kad USK yra „teismas“, kaip tai suprantama pagal SESV 267 straipsnį. Iš tiesų generalinė advokatė mano, kad šios bylos aplinkybėmis ši institucija netgi yra „teismas“, kurio sprendimai negali būti skundžiami teismine tvarka pagal SESV 267 straipsnio trečią pastraipą. Taigi USK netgi privalėjo pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą.

Dėl esmės generalinė advokatė Tamara Ćapeta, pirma, mano, kad BDAR netaikomas šios bylos faktinėms aplinkybėms. Jos teigimu, antidopingo taisyklės pirmiausia reglamentuoja sportą kaip sportą. Jos labiau
susijusios su sporto socialinėmis ir švietimo funkcijomis, o ne su ekonominiais aspektais. Šiuo metu nėra ES teisės taisyklių dėl valstybių narių antidopingo politikos. Nesant net netiesioginės sąsajos tarp antidopingo politikos ir ES teisės, BDAR ši duomenų tvarkymo veikla negali būti reglamentuojama. Dėl šios priežasties generalinė advokatė manė, kad šios bylos faktinės aplinkybės nepatenka į Sąjungos teisės, taigi ir į BDAR, taikymo sritį.

Papildomai generalinė advokatė Tamara Ćapeta mano, kad pagal BDAR leidžiama tvarkyti asmens duomenis iš anksto nustatytomis aplinkybėmis, neatliekant individualaus proporcingumo vertinimo. Taigi Austrijos teisės aktų leidėjo sprendimui reikalauti atskleisti plačiajai visuomenei antidopingo taisykles pažeidusių profesionalių sportininkų asmens duomenis kiekvienu konkrečiu atveju netaikomas papildomas proporcingumo vertinimas. Profesionalių sportininkų teisių apribojimas, atsirandantis dėl atskleidimo visuomenei, gali būti pateisinamas prevenciniu tikslu atgrasyti jaunuosius sportininkus nuo dopingo taisyklių pažeidimų ir informuoti atitinkamus suinteresuotuosius subjektus.

Generalinė advokatė Tamara Ćapeta taip pat paaiškino, kad šiuolaikinėse visuomenėse vienintelis būdas įvykdyti tokią bendro pobūdžio atskleidimo pareigą, kokią šioje byloje nustatė Austrijos teisės aktų leidėjas, yra paskelbimas internete. Paprastas spausdintas skelbimas nebegali būti laikomas tinkama priemone, kad informacija būtų prieinama plačiajai visuomenei. Reikalavimas tik paskelbti šią informaciją ne internete prilygtų pareigos informuoti visuomenę apėjimui. Sportininko vardo ir pavardės, taikomos antidopingo taisyklės pažeidimo ir jo suspendavimo paskelbimas viešai prieinamoje nacionalinės antidopingo institucijos interneto svetainėje jo suspendavimo laikotarpiu yra tinkamas ir būtinas prevencinei atgrasymo funkcijai atlikti ir suinteresuotiesiems subjektams apie tai informuoti.

ES Teisingumo Teismo informacija

Back to top button