AdvokatūraMinisterija

Lietuva inicijuoja pokyčius efektyvesniam profesinės veiklos vykdymui iš Ukrainos atvykusiems advokatams ir mediatoriams

Šiandien Seime po pateikimo pritarta Teisingumo ministerijos iniciatyvai sudaryti efektyvesnes profesinės veiklos vykdymo galimybes iš trečiųjų valstybių, taip pat ir iš Ukrainos atvykusiems advokatams ir mediatoriams.

Teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska akcentuoja, kad dar viena pagalbos karo siaubiamai Ukrainai iniciatyva – tai siekis įtvirtinti teisinį mechanizmą, suteikiantį galimybę tęsti profesinę veiklą Lietuvoje tiek šios šalies advokatams, tiek mediatoriams.

Pagal dabartinį reglamentavimą, trečiųjų valstybių advokatai Lietuvoje advokato veikla gali verstis tik pagal tarptautines sutartis, bet įstatyme nėra numatyta nuostatų dėl šių advokatų registravimo, jų teikiamų teisinių paslaugų apimties, veiklos reikalavimų ar kontrolės.

Siūlomas teisinis reguliavimas suteiks apibrėžtam trečiųjų šalių teisininkų ratui teisę naudotis Advokatūros įstatyme įtvirtintomis advokatų teisėmis ir veiklos garantijomis, taip pat bus užtikrinami teisinių paslaugų gavėjų interesai, įtvirtinus trečiųjų šalių teisininkų registravimą, jų veiklos stebėseną ir kontrolę.

Numatoma, kad mūsų šalyje profesine veikla verstis negalės trečiųjų šalių, kurios vykdo agresiją prieš kitas valstybes ir (ar) genocidą, kurių politika kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, teisininkai.

Mediacijos įstatymo projektu siekiama, kad iš kitų užsienio valstybių (ne tik ES ir Europos ekonominės erdvės), atvykusiems asmenims būtų suteikta teisė laikinai teikti mediacijos paslaugas Lietuvoje. Ši teisė galiotų tol, kol galiotų jiems suteikta laikinoji apsauga. Iš kitų užsienio šalių atvykę asmenys negalėtų vykdyti privalomosios, teisminės mediacijos.

Teisingumo ministerijos informacija

Back to top button