Teismai

LVAT pasisakė dėl Lietuvos nacionalinėje Šengeno informacinėje sistemoje įrašytų transporto priemonių registracijos ribojimo

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija 2023 m. balandžio 11 d. priėmė sprendimą byloje, kurioje vertino, ar Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu patvirtintų Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių (Taisyklės) 14 punkto nuostata, įtvirtinanti, kad transporto priemonės gali būti registruojamos tik po to, kai jos išregistruojamos iš Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos, neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui.

LVAT išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, jog duomenų paiešką Šengeno informacinėje sistemoje (SIS II) atliekanti valstybė turi tinkamai atsižvelgti į perspėjimą pateikusios valstybės narės pateiktą informaciją, o valstybės narės šioje srityje naudojasi plačia diskrecija, todėl nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias kompetentingos institucijos privalo vykdyti į SIS II įvestą perspėjimą dėl daikto nėra draudžiamos.

Teisėjų kolegijos vertinimu, aptariamu atveju yra svarbios aplinkybės, kad prieš pateikiant perspėjimą SIS II yra nustatoma, ar tokios informacijos pateikimas yra adekvatus, atitinkamas ir pakankamai svarbus, vėliau tokie duomenys nuolat atnaujinami, užtikrinamas jų tikslumas ir įvedimo į SIS II teisėtumas, taip pat yra įtvirtinta ribota įvesto perspėjimo galiojimo trukmė bei nustatyta valstybių narių atsakomybė už žalą dėl neteisėto įvestų duomenų saugojimo. Taigi egzistuoja veiksmingos asmens, manančio, kad dėl nepagrįstai SIS II saugomo perspėjimo gali būti pažeidžiamos jo teisės, gynybos priemonės, o Taisyklių 14 punkte įtvirtintas ribojimas leidžia užtikrinti teisėto daikto savininko teisių apsaugą.

LVAT išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad Taisyklių 14 punktas (prašoma ištirti apimtimi) neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija

Back to top button