AdvokatūraTeismai

Lietuvos apeliacinis teismas atmetė advokato apeliacinį skundą dėl jam taikytų teisės verstis advokato praktika apribojimų

Lietuvos apeliacinis teismas paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2022 m. liepos 20 d. sprendimą, kuriuo R. M. ieškinys atsakovei Lietuvos advokatūrai dėl Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos sprendimo panaikinimo buvo atmestas.

Generalinei prokuratūrai ieškovui įteikus kaltinamąjį aktą, kuriame jam pareikšti kaltinimai dėl prekybos poveikiu, Advokatų taryba laikinai išbraukė ieškovą iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo.

Advokatų taryba ir anksčiau, ikiteisminio tyrimo metu, nagrinėjo klausimą dėl ieškovo laikino išbraukimo iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo, tačiau tuomet priėmė sprendimą neapriboti ieškovo teisės verstis advokato praktika.

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad advokato praktika besiverčiantis asmuo veikia ne tik kaip paslaugų teikėjas, bet ir kaip teisingumo įgyvendinimo proceso dalyvis, kuris turi laikytis profesinių nepriekaištingos reputacijos reikalavimų. Tais atvejais, kai kyla pagrįstų abejonių dėl atitikties šiems reikalavimams, Advokatūros įstatyme nustatyti tokio elgesio padariniai – advokato veiklai taikomos priemonės, be kita ko, ir laikinas išbraukimas iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo.

Advokatūros įstatyme įtvirtintas ribojimo verstis advokato praktika taikymas nesiejamas nei su nuosprendžio baudžiamojoje byloje priėmimu, nei su jo įsiteisėjimo faktu. Tačiau vien aplinkybė, kad advokatas įtariamas ar kaltinamas nusikalstamos veikos padarymu, savaime nereiškia jo nepriekaištingos reputacijos praradimo. Advokatų tarybai suteikta teisė, įvertinus konkrečias individualias aplinkybes, nuspręsti, ar yra pagrindas pagrįstai abejoti dėl advokato atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimui ir konkrečiu individualiu atveju taikyti aptariamą laikiną priemonę ar ne.

Apeliacinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad Advokatų taryba, priimdama ginčijamą sprendimą, netyrė konkrečių nusikalstamos veikos, kuria R. M. kaltinamas, aplinkybių ir nepasisakė dėl jo kaltės, bet tik vertino, ar jo, kaip asmens, turinčio advokato statusą, procesinė kaltinamojo padėtis baudžiamojoje byloje, įvertinus konkrečias individualias aplinkybes, pakenks Lietuvos advokatūros, advokato klientų ir visuomenės interesams ar ne, ir padarė išvadą, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovo tolesnis dalyvavimas kaltinamojo statusu teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje pakenks Lietuvos advokatūros, advokato klientų (esamų ir galimų) ir visuomenės interesams, todėl yra pagrindas laikinai išbraukti jį iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo.

Lietuvos apeliacinio teismo informacija

Back to top button