Teismai

Paskirti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo skyrių vadovai

Lietuvos Respublikos Seimas šiandien (lapkričio 10 d.) paskyrė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) Civilinių ir Baudžiamųjų bylų skyrių bei Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkus.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininke buvo paskirta teisėja Danguolė Bublienė. Per slaptą balsavimą už jos kandidatūrą buvo 92 Seimo nariai. LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus vadove tapo Gabrielė Juodkaitė-Granskienė. Už jos kandidatūrą balsavo 90 parlamentarų. Seimas taip pat pritarė, kad Apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininku būtų paskirtas teisėjas Ernestas Rimšelis. Jo  kandidatūrą palaikė 102 Seimo nariai.

„Norėtume padėkoti visiems išreiškusiems pasitikėjimą ir palaikymą, tai įpareigoja jausti dar didesnę atsakomybę ir imti įgyvendinti pagrįstus lūkesčius. Šios dienos kontekstas vis primena mums trijų valdžių – įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teismų valdžios atskyrimo ir padalijimo principo reikšmę. Būtent teismų nepriklausomumo aspektu šiandien mes diskutuojame teisėjų atlyginimo, teismų valdžios finansavimo klausimais. Kiekviena iš valdžių vaidina savo atskirą vaidmenį valstybės gyvenime, kartu bendrai sudarydamos darnią visumą. Todėl tik visų trijų valdžių bendradarbiavimas, ne konkurencija ar tuo labiau susipriešinimas, leis išspręsti šias ir kitas visuomenei rūpimas problemas. Konstitucinis imperatyvas, įpareigojantis valdžios įstaigas tarnauti žmonėms, lemia, kad visas tris valdžias sieja vienas ir tas pats tikslas – žmogaus saugumo valstybėje, žmogaus pasitikėjimo savo valstybe užtikrinimas. Neabejotinai galima rasti įvairių tokio bendradarbiavimo formų nepažeidžiant teismų nepriklausomumo principo“, – po paskyrimo sakė teisėja D. Bublienė.

„Sieksime išlaikyti aukštą teisės aiškinimo ir taikymo standartą, nutarčių kokybę, kolektyvo kvalifikaciją ir kompetenciją, savitarpio pasitikėjimą ir sutelktumą. Nors teismų komunikacija su visuomene yra vis dar silpnoji teismų pusė, šiai sričiai jau dabar skiriamas ypatingas dėmesys ir parengtoje ir diskutuojamoje Lietuvos teismų veiklos tobulinimo vizijoje. Vidinė komunikacija, komunikacija su teismų bendruomene ir visuomene bus taip pat viena mūsų, kaip skyrių pirmininkių, veiklos krypčių“, – kalbėjo teisėja G. Juodkaitė-Granskienė.

Nesant nuolatinio Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko, šias pareigas laikinai eis teisėja Gabrielė Juodkaitė-Granskienė (vadovaujantis Teismų įstatymo 105 str. 1 d. šias pareigas eina didesnį teisėjo darbo stažą šiame teisme turintis skyriaus pirmininkas).

  • Su teisėjos D. Bublienės biografija galite susipažinti čia.
  • Su teisėjos G. Juodkaitės-Granskienės biografija galite susipažinti čia.
  • Su teisėjo E. Rimšelio biografija galite susipažinti čia
Back to top button