InstitucijosTech+Law

Įsigaliojo skaitmeninės prieigos valdytojams taikomos taisyklės atviroms rinkoms užtikrinti

Vakar įsigaliojo ES skaitmeninių rinkų aktas (SRA). Naujuoju reglamentu panaikinta nesąžininga įmonių, kurios interneto platformų ekonomikoje veikia kaip prieigos valdytojos, praktika. Reglamentą Komisija pasiūlė 2020 m. gruodžio mėn. ir Europos Parlamentas ir Taryba susitarė dėl jo rekordiškai greitai – 2022 m. kovo mėn.

SRA nustatomi kriterijai, pagal kuriuos didelė interneto platforma laikytina prieigos valdytoja. Šios skaitmeninės platformos yra svarbi sąsaja tarp verslo klientų ir vartotojų ir dėl savo padėties gali įgyti galių kurti savo taisykles ir taip sudaryti kliūčių skaitmeninėje ekonomikoje. Siekiant spręsti šiuos klausimus, SRA bus nustatyta, kokių įsipareigojimų turės laikytis prieigos valdytojos, taip pat joms bus uždrausta taikyti tam tikrą praktiką.

Įmonės, teikiančios vieną ar daugiau SRA išvardytų vadinamųjų pagrindinių platformų paslaugų, laikomos prieigos valdytojomis, jei jos atitinka toliau aprašomus reikalavimus. Šios paslaugos: internetinės tarpininkavimo paslaugos, pavyzdžiui, programėlių parduotuvės, interneto paieškos sistemos, socialinių tinklų paslaugos, tam tikros pranešimų mainų paslaugos, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugos, virtualieji asistentai, saityno naršyklės, debesijos paslaugos, operacinės sistemos, elektroninės prekyvietės ir reklamos paslaugos.

Įmonei taikomas SRA, jeigu ji atitinka tris pagrindinius kriterijus:

  1. yra vidaus rinkai poveikį darančio dydžio, kai įmonė pasiekia tam tikrą metinę apyvartą Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir teikia pagrindinę platformų paslaugą bent trijose ES valstybėse narėse;
  2. valdo svarbią verslo naudotojų prieigą prie galutinių vartotojų, kai įmonė teikia pagrindinę platformų paslaugą, kuria per mėnesį naudojasi daugiau nei 45 mln. aktyvių galutinių naudotojų, įsisteigusių ar esančių ES, o per metus – daugiau nei 10 tūkst. aktyvių verslo naudotojų, įsisteigusių ES;
  3. yra ilgai įsitvirtinusios rinkoje, kai įmonė atitinka antrąjį kriterijų per pastaruosius trejus metus.

Daugiau informacijos apie prieigos valdytojų statuso suteikimo procedūrą pateikiama SRA skirtuose klausimuose ir atsakymuose.

Aiškus, ką privalo daryti prieigos valdytojos ir kas joms draudžiama, sąrašas 

SRA nustatomas aiškus, ką privalo daryti prieigos valdytojos ir kas joms draudžiama, sąrašas, kuriuo jos turės remtis savo kasdienėje veikloje, kad užtikrintų sąžiningas ir atviras skaitmenines rinkas. Įsipareigodamos jo laikytis, įmonės galės konkuruoti rinkose ir varžytis su prieigos valdytojomis remdamosi savo produktų ir paslaugų pranašumais, kartu jas labiau skatindamos plačiau diegti inovacijas.

Kai prieigos valdytoja, pvz., sudaro palankias sąlygas savo paslaugoms arba neleidžia verslo klientams, kurie naudojasi jos paslaugomis, pasiekti vartotojus, gali būti užkirstas kelias konkurencijai ir savo ruožtu sumažėti inovacijų, suprastėti kokybė ir pakilti kainos. Kai prieigos valdytoja užsiima nesąžininga praktika, kaip antai taiko nesąžiningas prieigos prie savo programėlių parduotuvės sąlygas ar neleidžia diegti taikomųjų programų iš kitų šaltinių, vartotojams veikiausiai tenka mokėti brangiau arba jie negali pasinaudoti naudingesnėmis alternatyviomis paslaugomis.

SRA įsigaliojus, po šešių mėnesių, 2023 m. gegužės 2 d. prasidės svarbus jo įgyvendinimo etapas ir taikymas. Tada, per du mėnesius, ne vėliau kaip 2023 m. liepos 3 d., potencialios prieigos valdytojos turės pranešti Komisijai, ar jų pagrindinės platformų paslaugos atitinka SRA nustatytas ribas.

Gavusi išsamų pranešimą, Komisija turės per 45 darbo dienas (po pateikimo ne vėliau kaip 2023 m. rugsėjo 6 d.) įvertinti, ar ta įmonė atitinka vertes, ir suteikti jai prieigos valdytojos statusą. Statusą įgijusios prieigos valdytojos turės per šešis mėnesius, ne vėliau kaip 2024 m. kovo 6 d., įvykdyti SRA reikalavimus.

Siekdama pasirengti SRA vykdymui, Komisija jau dabar aktyviai bendradarbiauja su pramonės suinteresuotaisiais subjektais, kad užtikrintų veiksmingą naujųjų taisyklių laikymąsi. Be to, per ateinančius mėnesius Komisija surengs keletą techninių praktinių seminarų su suinteresuotaisiais subjektais, kad įvertintų trečiųjų šalių nuomonę apie prieigos valdytojų įsipareigojimų pagal SRA laikymąsi. Pirmasis iš šių praktinių seminarų įvyks 2022 m. gruodžio 5 d. ir jame daugiausia dėmesio bus skiriama pirmenybės sau teikimo nuostatai.

Galiausiai Komisija taip pat rengia įgyvendinimo reglamentą, kuriame išdėstytos nuostatos dėl pranešimo procedūrinių aspektų.

Kartu su pasiūlymu dėl Skaitmeninių paslaugų akto (SPA) 2020 m. gruodžio mėn. Komisija pasiūlė Skaitmeninių rinkų aktą (SRA), kad būtų šalinamos neigiamos pasekmės, kylančios dėl tam tikrų interneto platformų, veikiančių kaip ES bendrosios rinkos skaitmeninės prieigos valdytojos, elgesio.

SRA bus įgyvendinamas remiantis tvirta priežiūros struktūra, pagal kurią Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su ES valstybių narių institucijomis, bus vienintelė taisyklių vykdymo užtikrintoja. Komisija galės skirti nuobaudą, siekiančią iki 10 % įmonės visos metinės pasaulinės apyvartos arba iki 20 %, jei pažeidimai kartojasi. Sistemingų pažeidimų atveju Komisija taip pat galės taikyti elgesio ar struktūrines taisomąsias priemones, būtinas prievolių veiksmingumui užtikrinti, įskaitant draudimą įsigyti daugiau akcijų.

Europos Komisijos informacija

Back to top button