Institucijos

EK patvirtino paramos schemą, skirtą paremti nuo Rusijos karo nukentėjusias Lietuvos įmones

Europos Komisija (EK) rugpjūčio 23 d. pranešė patvirtinusi 61 mln. Eur vertės Lietuvos schemą, kuri skirta paremti tam tikruose sektoriuose veikiančias įmones, nukentėjusias dėl karo Ukrainoje, ir patenkinti jų likvidumo poreikius.

Pagal schemą pagalba bus teikiama garantijų, susijusių su investicijų ir apyvartinio kapitalo paskolomis, bei subsidijuojamų paskolų, susijusių su apyvartinio kapitalo poreikiais, forma ne ilgesniam kaip 6 metų laikotarpiui. Priemonės tikslas – patenkinti įvairaus dydžio įmonių, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai paveikė dabartinė geopolitinė krizė, likvidumo poreikius.

Priemone galės pasinaudoti žemės ūkio, maisto, miškininkystės, kaimo plėtros, žuvininkystės ir akvakultūros sektorių įmonės. Parama bus teikiama ne vėliau kaip iki šių metų gruodžio 31 d.

Schema buvo patvirtinta pagal EK komunikatą – Laikinąją valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti krizės sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistemą. Komunikatą EK priėmė 2022 m. kovo 23 d. ir iš dalies pakeitė liepos 20 d., pripažindama, kad ES šalių ekonomika patiria didelių sutrikimų.

Konkurencijos taryba, kaip koordinuojanti institucija valstybės pagalbos klausimais, nuolat konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą valdžios institucijoms dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo paramos priemonėms.

LR konkurencijos tarybos informacija

Back to top button