Teismai

LAT išaiškino sveikatos priežiūros paslaugų sampratą ir pasisakė dėl reikalavimo draudimo bylose pareiškimo tvarkos

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo civilinę bylą, kurioje buvo sprendžiama dėl galimybės reikšti reikalavimą pripažinti įvykį draudžiamuoju neprašant priteisti draudimo išmokos. Byloje taip pat spręsta dėl draudimo išmokos mokėjimo pagrindų, esant sudarytai sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarčiai už pacientams padarytą žalą.

Odontologijos klinika (ieškovė) kreipėsi į teismą prašydama pripažinti draudžiamuoju įvykį, kai, ieškovės darbuotojams siekiant patikrinti burnos gleivinei ir dantų tiltui dezinfekuoti skirto spirito kokybę, dėl pašalinio atviros ugnies šaltinio kilo gaisras, jo metu apdegė ir vėliau nuo sužalojimų mirė pacientė.

Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį konstatavęs, kad gaisro kilimo priežastis nėra tiesiogiai susijusi su ieškovės teiktomis paslaugomis – konkrečiai pacientei atliktomis odontologinėmis procedūromis. Teismo vertinimu, žala padaryta neatsargiais ieškovės darbuotojų veiksmais, t. y. nesilaikant saugumo reikalavimų, itin pavojingu būdu tikrinant degaus skysčio kokybę. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad įvykis negali būti laikomas sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo objektu. Taip pat pagal draudimo taisykles negali būti laikomas ir draudžiamuoju įvykiu, nes klinikos darbuotojai atliko neteisėtą, baudžiamajame įstatyme nurodytą veiksmą, nesusijusį su medicininių paslaugų teikimu. Ieškovė, drausdama savo profesinę riziką, negali besąlygiškai tikėtis žalos atlyginimo už darbuotojų netinkamai atliktus veiksmus.

Apeliacinės instancijos teismas pritarė pirmosios instancijos teismo išvadoms pažymėdamas, kad bylos duomenys ir nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, jog gaisro kilimo priežastis nėra tiesiogiai susijusi su ieškovės teiktomis paslaugomis, nes spirito kokybės tikrinimas nelaikytinas odontologine paslauga. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, įvykis buvo pagrįstai nepripažintas draudžiamuoju.

Pateiktame kasaciniame skunde ieškovė kėlė klausimą dėl šios teismų padarytos išvados nepagrįstumo. Ieškovės įsitikinimu, žala kilo teikiant sveikatos priežiūros ir susijusias paslaugas, nes dezinfekavimo skystis buvo tikrinamas odontologinės procedūros teikimo procese, t. y. šis veiksmas buvo procedūros dalis.

Kasacinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad teisė į teismą turi būti įgyvendinama laikantis įstatyme nustatytos tvarkos. Pritardamas kasacinei praktikai teismas nurodė, kad vien reikalavimas pripažinti įvykį draudžiamuoju negali būti savarankišku civilinės bylos nagrinėjimo dalyku, kartu turi būti reiškiamas reikalavimas priteisti draudimo išmoką, nes toks yra galutinis draudėjo tikslas. Tokiose bylose teismas gali priimti dalinį sprendimą ir, išnagrinėjęs bylą dėl įvykio pripažinimo draudžiamuoju, įsiteisėjus sprendimui, spręsti ginčą dėl teisės į draudimo išmoką ir išmokos dydžio.

Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai nepatikrino, ar pareikštas ieškovės reikalavimas galėjo būti nagrinėjamas, ir taip padarė esminį proceso teisės pažeidimą, todėl šių teismų sprendimai buvo panaikinti ir byla perduota iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, suteikiant galimybę ieškovei patikslinti reikalavimą.

Spręsdamas klausimą dėl įvykio pripažinimo draudžiamuoju pagal teisinį reguliavimą, t. y. ar dezinfekavimo skysčio kokybės patikrinimas yra odontologijos klinikos pacientei teiktos sveikatos priežiūros paslaugos proceso dalis, kasacinis teismas nurodė, kad draudimo tikslas – sudaryti sąlygas ir prielaidas atlyginti pacientų patirtą žalą, todėl sveikatos priežiūros paslaugos turi būti aiškinamos plačiai. Sveikatos priežiūros paslauga pripažintini veiksmai, įvertinus atliekamų veiksmų galutinį tikslą (ne kokybę ar paciento lūkesčius). Nagrinėjamu atveju išimto pacientės dantų tilto dezinfekavimo tikslas buvo dezinfekuoti priemonę (tiltą) ir ją panaudoti planuotai sveikatos paslaugai atlikti. Šie veiksmai, nors ir nebuvo atlikti tinkamai, pagal jų tikslą ir esmę vertintini kaip vientisas procesas ir yra tiesiogiai susiję su paslaugos teikimu.

Kasacinis teismas taip pat pažymėjo, kad pagal teisinį reguliavimą sveikatos priežiūros paslaugų teikimo metu atlikti sveikatos priežiūros veiksmai, už kuriuos dėl jų netinkamo atlikimo gali būti taikoma baudžiamuosiuose įstatymuose nustatyta atsakomybė, negali būti pripažįstami nedraudžiamaisiais, neįvertinus paslaugas teikusio specialisto kaltės formos.  

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo informacija

Back to top button