Teismai

LVAT: buvęs sveikatos apsaugos ministras nuo 2020 m. gegužės 1 d. nebuvo tinkamai įgaliotas eiti ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo pareigas

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija (bylos Nr. I-7-552/2021) pagal buvusio Seimo nario pareiškimą įvertino dalies Sveikatos apsaugos ministro sprendimų, kuriuos jis priėmė kaip valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas, teisėtumą.

Nustačiusi, kad tik dalis prašytų patikrinti sprendimų bylos nagrinėjimo metu buvo galiojantys ir nebuvo pakeisti išdėstant juos nauja redakcija, išplėstinė LVAT teisėjų kolegija vertino tik 3 Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo – sprendimų teisėtumą. Pareiškimo dalis ištirti nurodytų norminių administracinių teisės aktų teisėtumą buvo grindžiama abejone, ar juos priėmęs subjektas buvo tam tinkamai įgaliotas.

LVAT konstatavo, kad Sveikatos apsaugos ministras nuo 2020 m. gegužės 1 d. (kada įsigaliojo Civilinės saugos įstatyme įtvirtintą ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo skyrimo tvarką keičiantis 2020 m. balandžio 28 d. įstatymas Nr. XIII-2864), nebuvo tinkamai įgaliotas eiti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo pareigas, nes į jas buvo paskirtas vadovaujantis anksčiau galiojusia įstatymo redakcija – Ministro Pirmininko potvarkiu, o vadovaujantis naujai įsigaliojusiu įstatymu, ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas turėjo būti skiriamas Vyriausybės nutarimu. Todėl teismas pripažino, kad priimdamas ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo funkcijas įgyvendinantį 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimą Nr. V-1793 Sveikatos apsaugos ministras viršijo savo įgaliojimus, todėl šis norminis administracinis aktas prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 4 punkte įtvirtintam įstatymo viršenybės principui ir jį priimant buvo pažeistas Civilinės saugos įstatymo 27 straipsnio 4 dalies 2 punktas. LVAT taip pat nustatė, kad 2020 m. liepos 30 d. sprendimą Nr. V-1730 bei 2020 m. rugpjūčio 10 d. sprendimą Nr. V-1824 priėmė atitinkamai teisingumo ministras bei socialinės apsaugos ir darbo ministras, pavaduojantys sveikatos apsaugos ministrą – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovą. LVAT išplėstinė teisėjų kolegija nusprendė, kad ministrai, kurie pavadavo į ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo pareigas ne pagal įstatymų nustatytą tvarką paskirtą ministrą, negalėjo eiti šių pareigų, ir aktai, kuriuos jie priėmė ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo vardu, taip pat prieštarauja anksčiau minėtiems teisės aktams.

Išplėstinė LVAT teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad įstatymams prieštaraujančiais pripažinti ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo aktai reglamentuoja visuomenei svarbius klausimus, susijusius su ekstremalia padėtimi dėl COVID-19 viruso pandemijos, ir siekdama sudaryti galimybę tinkamai sureguliuoti minėtus teisinius santykius, nusprendė sprendimo oficialų paskelbimą atidėti ir jį Teisės aktų registre skelbti 2021 m. birželio 1 d.

LVAT informacija

Back to top button