Teismai

Byloje dėl pareiškėjo teisės į pirkimo PVM atskaitą LVAT kreipėsi į ESTT

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija apeliacine tvarka pradėjo nagrinėti administracinę bylą (Nr. eA-2121-968/2021), kurioje ginčijamas mokesčių administratoriaus sprendimas, kuriuo, be kita ko, atsisakyta pripažinti pareiškėjo teisę į pirkimo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atskaitą. Pareiškėjo teisė į PVM atskaitą buvo paneigta iš esmės tiek konstatavus piktnaudžiavimą teise, tiek jo nesąžiningumą, nes jis žinojo (turėjo žinoti), kad tiekėjas dėl savo nemokumo nesumokės (negalės sumokėti) pardavimo PVM į valstybės biudžetą.

Įvertinusi aktualią LVAT bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktiką, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija nutarė, jog, siekiant išsklaidyti kilusias abejones dėl ginčo teisiniams santykiams aktualių Europos Sąjungos teisės normų aiškinimo bei taikymo, yra tikslinga kreiptis į ESTT, prašant prejudiciniu sprendimu atsakyti į klausimą, ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, siejama su mokesčių neutralumo principu, turi būti aiškinama taip, kad ja yra (ne)draudžiama nacionalinių institucijų praktika, pagal kurią apmokestinamojo asmens teisė į pirkimo PVM atskaitą paneigiama atveju, kai įsigydamas nekilnojamojo turto objektus šis asmuo žinojo (turėjo žinoti), kad tiekėjas dėl savo nemokumo nesumokės (negalės sumokėti) pardavimo PVM į valstybės biudžetą.

LVAT informacija

Back to top button